Strefzap

R02AX01
 
 

Mundhulespray til smertelindring ved ondt i halsen. NSAID. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Mundhulespray, opløsning. 1 dosis (3 pust) indeholder 8,75 mg flurbiprofen. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 dosis (3 pust) op til maksimalt 5 gange dgl. med mindst 3 timers interval i højst 3 dage.  

 

Bemærk: 

 • Skal sprayes bagest i mundhulen.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Instruktioner

Det skal sikres, at sprayen afgiver en konsistent fin tåge før hver dosering. Dette gøres ved, at spraye ud i luften - mindst 4 gange før sprayen tages i brug første gang og mindst 1 gang før hver efterfølgende dosis. 

 

Kontraindikationer

 • Svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.
 • Svær colitis
 • Svær hjerteinsufficiens
 • Aktuel eller tidligere ulcussygdom, gastro-intestinal blødning eller perforation
 • Svær trombocytopeni og andre tilstande med blødningstendens ifm. tidligere NSAID-behandling.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Hypertension eller hjerteinsufficiens i anamnesen (mulig risiko for væskeretention, hypertension og ødemer).
  • Gastro-intestinale sygdomme (fx colitis ulserosa, Crohns sygdom) i anamnesen pga. risiko for forværring.
  • Astma eller allergi (bronkospasme er forekommet hos disse patienter).
  • ældre pga. øget bivirkningsrisiko (særligt GI-bivirkninger).
  • Tegn på hudreaktioner - alvorlige hudreaktioner er forekommet og behandlingen bør seponeres ved tegn på hududslæt eller slimhindelæsioner.
  • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • Ved tegn på irritation i mundhulen, gastro-intestinal blødning eller ulceration bør behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Orale ulcera, Smerter i mundhulen.
Svimmelhed.
Hovedpine, Oral paræstesi, Paræstesier.
Halsirritation, Orofaryngeale smerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Smerter.
Somnolens.
Dyspnø, Forværret astma, Orofaryngeale blærer.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Anæmi, Trombocytopeni.
Hjerteinsufficiens.
Hepatitis.
Alvorlige hudreaktioner  (fx Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse).
Hypertension, Ødemer.

Interaktioner

 • Samtidig brug af andre NSAID øger risikoen for særligt gastro-intestinale bivirkninger og bør undgås.
 • Effekten af comariner (fx warfarin) kan øges af NSAID som flurbiprofen. Forebyggende behandling med protonpumpehæmmer og INR-måling ved indledning og ophør af den samtidige behandling bør overvejes.
 • Kombination med trombocythæmmende midler kan øge risikoen for gastro-intestinal blødning eller ulceration.
 • Effekten af diuretika kan nedsættes ved kombination med flurbiprofen.
 • Behandling med flurbiprofen kan øge plasmakoncentrationen af lithium med ca. 18%. Dosisjustering af lithium kan overvejes afhængigt af S-lithium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 0,1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk og analgetisk via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 40-45 minutter.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter aktivering af mundhulesprayen. Kan opbevares i højst 6 måneder. 

Indholdsstoffer

Flurbiprofenmundhulespray  8,75 mg/3 pustmundhulespray  8,75 mg/3 pust  (Nordic Prime) mundhulespray  8,75 mg/3 pust  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : mundhulespray 8,75 mg/3 pust, mundhulespray 8,75 mg/3 pust  (Nordic Prime) , mundhulespray 8,75 mg/3 pust  (Orifarm)
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : mundhulespray 8,75 mg/3 pust, mundhulespray 8,75 mg/3 pust  (Nordic Prime) , mundhulespray 8,75 mg/3 pust  (Orifarm)
Smag:
Kirsebær : mundhulespray 8,75 mg/3 pust, mundhulespray 8,75 mg/3 pust  (Nordic Prime) , mundhulespray 8,75 mg/3 pust  (Orifarm)
Mint : mundhulespray 8,75 mg/3 pust, mundhulespray 8,75 mg/3 pust  (Nordic Prime) , mundhulespray 8,75 mg/3 pust  (Orifarm)
Andre:
Macrogoler : mundhulespray 8,75 mg/3 pust, mundhulespray 8,75 mg/3 pust  (Nordic Prime) , mundhulespray 8,75 mg/3 pust  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA18) mundhulespray 8,75 mg/3 pust 424918
15 ml
178,05 34,05
(HA18) mundhulespray 8,75 mg/3 pust  (Nordic Prime) 078735
15 ml
106,35 21,07
(HA18) mundhulespray 8,75 mg/3 pust  (Orifarm) 102940
15 ml
102,75 20,41

Foto og identifikation

Mundhulespray  8,75 mg/3 pust

Mål i mm: 50 x 86
Strefzap mundhulespray
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

24.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...