Verkazia

S01XA18
 
 

Immunsuppressivt øjenmiddel. 

Anvendelsesområder

Alvorlig vernal keratoconjunctivitis (VKC) hos børn og voksne. 

Dispenseringsform

Øjendråber, emulsion. 1 ml indeholder 1 mg ciclosporin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 4 år 

 • 1 dråbe 4 gange dgl. i det afficerede øje under en VKC-sæson. Hvis symptomerne vedvarer efter sæsonens afslutning, kan behandlingen opretholdes ved den anbefalede dosis eller reduceres til 1 dråbe 2 gange daglig, når der er opnået tilstrækkelig kontrol med de kliniske tegn og symptomer.
 • Respons på behandlingen skal revurderes mindst hver 6. måned.
 • Glemt dosis skal springes over, og næste dosis tages til sædvanligt tidspunkt.

 

Bemærk: 

 • Patienten skal informeres om, at der ikke må anvendes mere end en dråbe i det/de afficerede øjne.
 • Hver enkeltdosisbeholder er tilstrækkelig til behandling af begge øjne.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter mindskes den systemiske absorption.
 • Effekt og sikkerhed er ikke undersøgt længere end 12 måneder.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Aktive eller mistænkte okulære eller periokulære infektioner.
 • Okulære eller periokulære maligne eller præmaligne tilstande.

Forsigtighedsregler

 • Okulær herpes i anamnesen.
 • Kontaktlinser skal fjernes inden drypning med øjendråberne ved sengetid, og kan sættes i igen om morgenen. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling af patienter som får β-blokkere, da disse er kendt for at reducere tåresekretionen
 • Indeholder cetalkoniumchlorid, som kan forårsage øjenirritation.
 • Ved langvarig brug skal patienten monitoreres, da ciclosporins påvirkning af immunforsvaret kan øge risikoen for lokale infektioner og maligne sygdomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Øjenirritation, Øjensmerter.
Almindelige (1-10 %) Erytem/pigmentering på øjenlåget, Konjunktival hyperæmi, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Tåreflåd, Øjenkløe, Øjenlågsødem.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Conjunctivitis, Corneaerosion, Cyclitis, Iritis, Keratitis, Korneal dekompensering, Korneal uklarhed, Korneale infiltrater.
Herpes zoster  (Oftalmologisk).

Interaktioner

Samtidig administration af øjendråber, der indeholder kortikosteroider, kan forstærke ciclosporins virkninger på immunsystemet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe, og det skønnes ikke sandsynligt, at et ammede barn eksponeres for ciclosporin i klinisk betydende omfang. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Ved øjentørhed betinget af inflammation i slimhinden absorberes ciclosporin i T-lymfocyt-infiltraterne i cornea og conjunctiva og inaktiverer calcineurinfosfatase. Ciclosporininduceret inaktivering af calcineurin blokerer frigivelsen af proinflammatoriske cytokiner, såsom IL-2, hvilket har en antiinflammatorisk effekt. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Enkeltdosisbeholder omrystes før brug. 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning af aluminiumpose: Enkeltdosisbeholderne opbevares i posen for at beskytte mod lys og for at undgå fordampning.
 • Enkeltdosisbeholder er kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til børn og unge med svær vernal keratoconjunktivitis (VKC). 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Oftalmol.) øjendråber, emulsion 1 mg/ml 442478
120 x 0,3 ml
3.551,50 98,65

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

22.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...