Otazem

S02BA08
 
 

Øremiddel indeholdende stærkt virkende glukokortikoid. 

Anvendelsesområder

Behandling af øreeksem hos voksne med intakt trommehinde. 

Dispenseringsform

Øredråber, opløsning i enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 100 mikrogram fluocinolacetonid (svarende til 250 mikrogram pr. ml øredråber). 

Doseringsforslag

Indholdet af én enkeltdosisbeholder dryppes i det afficerede øre 2 gange dgl. i 7 dage. 

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge < 17 år.  

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre glukokortikoider.
 • Virusinfektioner i ydre øregang inkl. varicella og herpes simplex infektioner
 • Svampeinfektioner.

Forsigtighedsregler

 • Ved tegn på overfølsomhed (bl.a. hududslæt) skal præparatet straks seponeres.
 • Ved samtidig infektion, hvor den antibakterielle behandling ikke har den ønskede effekt, skal brugen af fluocinolonacetonid øredråberne seponeres, indtil infektionen er sufficient behandlet.
 • Sikkerhed og effekt ved perforeret trommehinde er ikke belyst. Forsigtighed ved kendt eller mistænkt perforation, eller hvor der er en risiko for perforation af trommehinden.
 • Kontakt med øjnene skal undgås.
 • Behandlingen bør forbeholdes tørt øreeksem.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være katarakt, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Brændende fornemmelse i huden.
Hudirritation, Hudkløe.
Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (tørhed, kløe i øret).
Øregener.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dermatitis, Folliculitis.
Kontaktdermatitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Infektioner.
Ikke kendt Sløret syn.

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Stærkt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning af aluminiumsposen: Kan opbevares i højst 3 måneder beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) Øredråber, opl. i endosis 250 mikrogram/ml 529949
30 x 0,4 ml
115,05

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

15.04.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...