Meropenem "SUN"

J01DH02
 
 

Carbapenem, bredspektret β-laktamantibiotikum. 

Anvendelsesområder

 • Alvorlig pneumoni
 • Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Komplicerede intraabdominale infektioner
 • Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner
 • Sepsis
 • Meningitis forårsaget af meropenemfølsomme bakterier, hvor mindre bredspektrede antibiotika ikke kan anvendes.

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg eller 1 g meropenem. 

Doseringsforslag

Alvorlig pneumoni, komplicerede urinvejsinfektioner, komplicerede intraabdominale infektioner og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner 

 • Voksne og børn med legemsvægt > 50 kg
  • 500 mg - 1.000 mg i.v. hver 8. time.
 • Børn 3 mdr.-12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 10-20 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

 

Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose, sepsis og akut bakteriel meningitis 

 • Voksne og børn med legemsvægt > 50 kg
  • 2.000 mg i.v. hver 8. time.
 • Børn 3 mdr.-12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 40 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

Bemærk: 

 • Gives som i.v. injektion i løbet af 5 min. eller som i.v. infusion i løbet af 15-30 min.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 3 mdr. Farmakokinetiske data indikerer dog, at 20 mg/kg legemsvægt hver 8. time kan være en passende dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 10-25 ml/min.

  Halv dosis hver 12. time. 

 • GFR 25-50 ml/min.

  Normal dosis hver 12. time. 

 • GFR 0-10 ml/min.

  Halv dosis hver 24. time. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering af bilirubin og transaminaser tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed for penicilliner og cefalosporiner, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1 %). Ved alvorlig penicillin- eller cefalosporinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Natriumindhold
  1 g indeholder 4 mmol natrium, som svarer til 234 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytose
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet basisk fosfatase
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Colitis  (antibiotika-assicieret), Oral candidiasis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Nervesystemet Paræstesier
Det reproduktive system og mammae Vaginal candidiasis
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Psykiske forstyrrelser Delirium
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS

Ved tegn og symptomer på alvorlige kutane bivirkninger skal behandlingen straks seponeres. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Meropenem "SUN"
 • Meropenem kan nedsætte plasmakoncentrationen af valproat med 60-100 % i løbet af to dage. Kombination er kontraindiceret.
 • Udskillelsen gennem nyrerne hæmmes af probenecid.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Binder sig til de enzymer (penicillinbindende proteiner) i bakteriernes periplasmatiske rum, som er nødvendige for opbygningen af bakteriernes cellevæg.
 • Meropenem har højere affinitet end de øvrige β-laktamer til de fleste af disse proteiner, især protein 2 og 3.
 • Effekten viser sig ved dannelsen af sfæriske protoplaster, der er meget labile og let lyserer. Derfor virker det hurtigt baktericidt på bakterier i vækst.
 • Pga. sidekædens struktur og placering er β-laktamringen effektivt beskyttet mod den nedbrydende effekt af bakteriernes β-laktamaser.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Meropenem har et meget bredt spektrum omfattende næsten alle grampositive og gramnegative bakterier, aerobe såvel som anaerobe, dog ikke over for Stenotrophomonas maltophilia og har ringe effekt på enterokokker.
  • Øvre grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 4 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Tilberedning af injektionsvæske
  500 mg henholdsvis 1 g pulver opløses i 10 ml henholdsvis 20 ml sterilt vand.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  500 mg eller 1 g pulver opløses i isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Forligelighed ved infusion
  Blandbar med isotonisk natriumchlorid- og glucose-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart, og tidsintervallet fra påbegyndt tilberedning til afslutning af injektion eller infusion bør højst være 1 time.
 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart, og tidsintervallet fra påbegyndt tilberedning til afslutning af infusion bør højst være 1 time.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 139031
10 stk.
749,75 74,98 224,95
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 500 mg 191696
10 stk.
510,80 51,08 306,42
 
 

Revisionsdato

27.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...