Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA"

V04CX
 
 

Diagnostikum til undersøgelse af lungefunktionen. 

Anvendelsesområder

Diagnostik af lungefunktionen med bestemmelse af diffusionskapacitet (transfer factor, TLCO) som hovedparameter og estimering af de statiske lungevolumina som ekstra parameter. 

Dispenseringsform

Medicinsk gas, komprimeret. Indeholder under 150 bar tryk ved 15°C: 

  • 0,3 % carbonmonoxid
  • 0,3 % acetylen
  • 0,3 % methan.

Doseringsforslag

Inhaleres i forbindelse med diagnostisk undersøgelse af lungefunktionen. 

Forsigtighedsregler

  • Forsigtighed ved anvendelse til børn pga. manglende toksicitetsdata.
  • Risiko for øget carboxyhæmoglobinniveau ved kontinuerlig eller gentagen inhalation over en længere periode.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Kan anvendes i ammeperioden, men ikke under selve amningen. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Ved mistanke om overdosering gives oxygen via maske, indtil carboxyhæmoglobinkoncentrationen bedømt ved en arteriel blodgasanalyse er under 5%. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(GH) medicinsk gas, komprimeret 0,3+0,3+0,3 % 072654
20 l
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

28.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...