Lung test gas CO/He "AGA"

V04CX
 
 

Diagnostikum til undersøgelse af lungefunktionen. 

Anvendelsesområder

Diagnostik af lungefunktionen med bestemmelse af diffusionskapacitet (transfer factor, TLCO) som hovedparameter og estimering af statiske lungevolumina som ekstra parameter. 

Dispenseringsform

Medicinsk gas, komprimeret. Indeholder under 150 bar tryk ved 15°C: 

  • 0,28 % carbonmonoxid
  • 9,3 % helium.

Doseringsforslag

Inhaleres i forbindelse med diagnostisk undersøgelse af lungefunktionen. 

Forsigtighedsregler

  • Forsigtighed ved anvendelse til børn pga. manglende toksicitetsdata.
  • Risiko for øget carboxyhæmoglobinniveau ved kontinuerlig eller gentagen inhalation over en længere periode.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Kan anvendes i ammeperioden, men ikke under selve amningen. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Ved mistanke om overdosering gives oxygen via maske, indtil carboxyhæmoglobinkoncentrationen bedømt ved en arteriel blodgasanalyse er under 5 %. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(GH) medicinsk gas, komprimeret 0,28+9,3 % 072641
20 l
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

01.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...