Ledaga

L01AA05
 
 

Anvendelsesområder

 • Topikal behandling af kutant T-celle-lymfom af typen mycosis fungoides (MF-type CTCL).

Chlormethin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Gel. 1 gram indeholder 160 mikrogram chlormethin. 

Doseringsforslag

Voksne. Appliceres i en tynd film på de afficerede hudområder 1 gang dgl. 

 

Bemærk

 • Behandlingen afbrydes ved alle grader af hudulcerationer eller blærer eller moderat til svær dermatitis. Efter bedring kan behandlingen genoptages med applikation hver 3. dag i 1 uge med stigning til fuld dosis over 2 uger.
 • Appliceres inden for 30 minutter efter udtagning fra køleskab.
 • Appliceres på tør hud mindst 4 timer før eller 30 minutter efter badning.
 • Hudplejemidler kan anvendes på det behandlede område 2 timer før eller 2 timer efter applikation af chlormethin.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Forsigtighedsregler

 • Undgå kontakt med øjne og slimhinder. Ved eksponering skal området skylles med fysiologisk saltvand i mindst 15 minutter og læge/øjenlæge kontaktes straks.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Hudinfektion
Hud og subkutane væv Dermatitis Hudkløe
Almindelige (1-10 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet
Hud og subkutane væv Sårdannelse Hyperpigmentering af huden

Topikal behandling af kutant T-celle-lymfom af typen mycosis fungoides er forbundet med sekundære former for hudkræft, selvom chlormethins bidrag hertil ikke er klarlagt. Patienten skal monitoreres for hudkræft under behandlingen og efter seponering. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data. Den systemiske absorption synes umålelig lav, men på baggrund af virkemåden og prækliniske studier frarådes anvendelsen som udgangspunkt. 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er umålelig lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Alkylerende middel, der hæmmer hurtigt delende celler. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af chlormethin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 • Behandleren skal anvende nitrilhandsker ved applikation efterfulgt af grundig håndvask.
 • Hvis hud utilsigtet eksponeres for chlormethin, afvaskes hudområdet med vand og sæbe i mindst 15 minutter.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares og transporteres nedfrosset ved -15 til -25°C eller nedkølet ved 2-8°C.
 • Efter optøning: Holdbar 60 dage i køleskab (2-8°C).

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) gel 160 mikrg/g 466667
60 g
23.779,85 396,33
 
 

Revisionsdato

11.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...