Alkylerende midler

L01A, L01X

Revideret: 03.05.2023

Alkylerende stoffer danner kovalente bindinger med biologisk vigtige makromolekyler og skader deres funktion. Specielt sker der en binding til og evt. krydsbindning af DNA. Efterfølgende processering eller reparation af læsionerne kan forårsage enkelt- eller dobbelt brud på DNA strengen og celledød. Flere af stofferne bliver først reaktive efter kemisk modificering in vivo (prodrugs). Alkylerende stoffer underinddeles i sennepsgasderivater (fx cyclophosphamid, ifosfamid og melphalan), platiner (fx cisplatin og carboplatin) og øvrige (fx temozolomid).  

Anvendelsesområder

  • Bendamustin, busulfan, chlorambucil, dacarbazin, lomustin, melphalan og thiotepa: Hæmatologiske sygdomme. Lomustin anvendes desuden ved cerebrale tumorer.
  • Carmustin: Hjernetumorer. Non-Hodgkins lymfom og Hodgkins sygdom som andenlinje behandling i forbindelse med autolog transplantation.
  • Chlormethin (Mechlorethamin): Topikal behandling af mycosis fungoides (Kutant T-cellelymfom).
  • Cyclophosphamid: Bryst- og i sjældne tilfælde ved ovariecancer samt ved hæmatologiske sygdomme.
  • Ifosfamid: Sarkomer og i visse situationer ved lymfomer.
  • Platinerne: Lunge-, hoved-hals-, colorektal-, gastro-intestinal- og urogenitalcancer. Non-Hodgkins lymfom og Hodgkins sygdom som andenlinje behandling.
  • Streptozocin: Metastaserende tumorer udgået fra pancreas.
  • Temozolomid: Hjernetumorer.
  • Treosulfan: Hæmatologiske sygdomme.

Behandlingsvejledning

Der henvises til de enkelte lægemidler, 

Præparatvalg

Afhænger af tumortypen.
Der er i reglen krydsresistens mellem de enkelte midler i gruppen af alkylerende stoffer.

Bivirkninger

Ved længere tids behandling med alkylerende midler må den mutagene og muligt karcinogene effekt haves in mente.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Melphalan Alkeran®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter  2 mg 25 stk.   17,01
Bendamustin Bendamustine "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 25 mg   4,07
Bendamustin Bendamustine "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 100 mg   3,18
Bendamustin Bendamustinhydrochlorid "Accord"
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 10 ml   8,38
Bendamustin Bendamustinhydrochlorid "Accord"
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 40 ml   7,45
Busulfan Busilvex®
Pierre Fabre
konc. til infusionsvæske, opl.  6 mg/ml 8 x 10 ml   286,45
Busulfan Busulfan "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  6 mg/ml 8 x 10 ml   286,45
Carboplatin Carboplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 15 ml   8,63
Carboplatin Carboplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 45 ml   6,42
Carboplatin Carboplatin "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 15 ml   9,67
Carboplatin Carboplatin "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 45 ml   7,12
Carmustin Carmustin "Waymade"
Waymade
pulver og solvens til konc. til injektionsvæske  100 mg 1 stk.   26.810,15
Carmustin Carmustine "Macure"
Macure Pharma
pulver og solvens til konc. til injektionsvæske  100 mg 1 stk.   29.912,25
Carmustin Carmustine Obvius
Øresund Pharma
pulver og solvens til konc. til injektionsvæske  100 mg 1 stk.   13.410,15
Cisplatin Cisplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 50 ml   3,02
Cisplatin Cisplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 100 ml   2,85
Cisplatin Cisplatin "Ebewe"
Sandoz
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 50 ml   11,09
Cisplatin Cisplatin "Ebewe"
Sandoz
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 100 ml   6,78
Cyclophosphamid Cyclophosphamid "2care4"
Parallelimport
overtrukne tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   12,59
Cyclophosphamid Cyclophosphamid "2care4"
Parallelimport
pulver til injektionsvæske, opl.  1 g 1 stk.   459,05
Cyclophosphamid Cyclophosphamid "2care4"
Parallelimport
pulver til injektionsvæske, opl.  200 mg 1 stk.   113,55
Cyclophosphamid Cyclophosphamid "2care4"
Parallelimport
pulver til injektionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.   258,05
Cyclophosphamid Cyclophosphamid "Paranova"
Parallelimport
pulver til injektionsvæske, opl.  1 g 1 stk.   535,40
Cyclophosphamid Cyclophosphamid "Paranova"
Parallelimport
pulver til injektionsvæske, opl.  200 mg 1 stk.   121,35
Cyclophosphamid Cyclophosphamid "Paranova"
Parallelimport
pulver til injektionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.   278,15
Dacarbazin Dacarbazine "Lipomed"
LIPOMED
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  200 mg 10 stk.   217,16
Dacarbazin Dacarbazine "Lipomed"
LIPOMED
pulver til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.   753,85
Dacarbazin Dacarbazine "Medac"
Medac
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  200 mg 10 htgl   236,19
Dacarbazin Dacarbazine "Medac"
Medac
pulver til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 htgl.   820,85
Ifosfamid Holoxan®
Baxter
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 g 1 g   526,05
Chlormethin Ledaga
Recordati
gel  160 mikrg/g 60 g   397,81
Chlorambucil Leukeran®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter  2 mg 25 stk.   15,32
Chlorambucil Leukeran®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter  2 mg 25 stk.  
Chlorambucil Leukeran®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter  2 mg 25 stk.   35,40
Lomustin Lomustine "Medac"
Medac
kapsler  40 mg 20 stk.   255,44
Melphalan Melphalan "Macure"
Macure Pharma
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  50 mg 1 stk.   6.046,85
Melphalan Melphalan "Paranova"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  2 mg 25 stk.   17,07
Oxaliplatin Oxaliplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 ml   21,12
Oxaliplatin Oxaliplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 20 ml   16,92
Oxaliplatin Oxaliplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 40 ml   16,50
Oxaliplatin Oxaliplatin "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 ml   7,20
Oxaliplatin Oxaliplatin "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 20 ml   5,45
Oxaliplatin Oxaliplatin "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 40 ml   4,70
Cyclophosphamid Sendoxan®
Baxter
overtrukne tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   12,53
Cyclophosphamid Sendoxan®
Baxter
pulver til injektionsvæske, opl.  1 g 1 stk.   532,75
Cyclophosphamid Sendoxan®
Baxter
pulver til injektionsvæske, opl.  200 mg 1 htgl. a 200 mg   120,00
Cyclophosphamid Sendoxan®
Baxter
pulver til injektionsvæske, opl.  500 mg 1 htgl. a 500 mg   274,10
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  5 mg 20 stk.   32,33
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  20 mg 5 stk.   99,85
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  20 mg 20 stk.   175,04
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  100 mg 5 stk.   113,25
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  140 mg 5 stk.   602,35
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  180 mg 5 stk.   528,65
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  250 mg 5 stk.   1.118,25
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  5 mg 5 stk.   40,89
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  20 mg 5 stk.   102,26
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  20 mg 20 stk.   181,74
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  100 mg 5 stk.   59,38
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  140 mg 5 stk.   607,17
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  180 mg 5 stk.   534,01
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  250 mg 5 stk.   1.120,93
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  5 mg 20 stk. (blister)   27,58
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  20 mg 5 stk. (blister)   102,53
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  100 mg 5 stk. (blister)   270,83
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  140 mg 5 stk. (blister)   619,77
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  140 mg 20 stk. (blister)   396,14
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  180 mg 5 stk. (blister)   673,37
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  250 mg 5 stk. (blister)   1.155,77
Thiotepa Tepadina
Accord
pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  400 mg 1 stk.   39.782,65
Thiotepa Tepadina
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  15 mg 1 stk.   3.031,85
Thiotepa Tepadina
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   20.170,45
Thiotepa Thiotepa "Riemser"
Abacus Medicine
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  15 mg 1 stk.   3.025,15
Thiotepa Thiotepa "Riemser"
Abacus Medicine
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   20.103,45
Treosulfan Trecondi
Medac
pulver til infusionsvæske, opl.  1 g 1 stk.   2.026,85
Treosulfan Trecondi
Medac
pulver til infusionsvæske, opl.  5 g 1 stk.   6.984,85
Streptozocin Zanosar®
CampusPharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  1 g 1 stk.   11.341,15
Streptozocin Zanosar®
CampusPharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  1 g 1 stk.   11.341,15
 
 
Gå til toppen af siden...