Temozolomide "SUN"

L01AX03
 
 

Anvendelsesområder

 • Malignt gliom med recidiv eller progression efter standardbehandling, evt. som adjuverende behandling eller sammen med strålebehandling.

Temozolomid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg eller 250 mg temozolomid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 3 år, ikke tidligere behandlet med kemoterapi. 200 mg/m2 legemsoverflade én gang dgl. i 5 dage hver 4. uge. 

 

Patienter tidligere behandlet med kemoterapi. Initialt 150 mg/m2 legemsoverflade én gang dgl. i 5 dage hver 4. uge stigende i 2. behandlingscyklus til 200 mg/m2, såfremt det absolutte antal neutrofile (ANC) er ≥ 1,5 x 109/l og trombocyttal er ≥ 100 x 109/l på 1. dag i næste cyklus. 

Hvis temozolomid gives sammen med strålebehandling nedsættes dosis. Behandlingen gives i øvrigt under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal. 


Bemærk:  

 • Kapslerne skal indtages på tom mave, dvs. mindst 0,5 timer før et måltid eller 2 timer efter et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Reaktivering af infektion, fx med HBV, CMV eller HSV (meningoencephalitis herpetica), kan forekomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hovedpine, Kramper.
Alopeci, Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Feber, Vægttab.
Diarré, Dyspepsi, Forhøjet ALAT, Mundtørhed, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Dyb venetrombose, Dyspnø, Hoste, Perifere ødemer.
Anæmi, Leukopeni.
Artralgi, Muskelsvaghed, Myalgi.
Angst, Balanceforstyrrelser, Depression, Døsighed, Følelsesmæssig labilitet, Hemiparese, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Perifer neuropati, Svimmelhed, Søvnløshed, Talebesvær, Tremor.
Hudkløe, Tør hud.
Allergiske reaktioner, Infektioner.
Inkontinens.
Høretab, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Hepatotoksicitet, Kolestase.
Lungeemboli, Pneumoni.
Hyperglykæmi, Hyperkorticisme.
Hallucinationer, Koordinationsbesvær.
Purpura.
CMV-infektion.
Nefrogen diabetes insipidus.
Meget sjældne (< 0,01%) Sekundær malignitet.
Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose.
Aplastisk anæmi.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus. 

Farmakokinetik

 • Prodrug.
 • Biotilgængelighed efter oral indgift er ca. 98%, hvis det indtages fastende.
 • Nedbrydes spontant til det aktive stof, monomethyl-triazenoimidazol-carboxamid (MTIC).
 • Maksimal plasmakoncentration af MTIC nås efter ca. 1 time.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af temozolomid bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 5 mg 031177
20 stk. (blister)
149,35
(BEGR) hårde kapsler 20 mg 525098
5 stk. (blister)
111,50
(BEGR) hårde kapsler 100 mg 114193
5 stk. (blister)
1.366,60
(BEGR) hårde kapsler 140 mg 431892
5 stk. (blister)
3.127,60
(BEGR) hårde kapsler 180 mg 115848
5 stk. (blister)
421,20
(BEGR) hårde kapsler 250 mg 393937
5 stk. (blister)
5.832,60

Substitution

hårde kapsler 5 mg
Temozolomid "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Temozolomid, hårde kapsler 5 mg
Temozolomid "STADA" STADA Nordic, Temozolomid, hårde kapsler 5 mg
Temozolomide "Accord" Accord, Temozolomid, hårde kapsler 5 mg
 
hårde kapsler 20 mg
Temozolomid "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Temozolomid, hårde kapsler 20 mg
Temozolomid "STADA" STADA Nordic, Temozolomid, hårde kapsler 20 mg
Temozolomide "Accord" Accord, Temozolomid, hårde kapsler 20 mg
 
hårde kapsler 100 mg
Temozolomid "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Temozolomid, hårde kapsler 100 mg
Temozolomid "STADA" STADA Nordic, Temozolomid, hårde kapsler 100 mg
Temozolomide "Accord" Accord, Temozolomid, hårde kapsler 100 mg
 
hårde kapsler 140 mg
Temozolomid "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Temozolomid, hårde kapsler 140 mg
Temozolomid "STADA" STADA Nordic, Temozolomid, hårde kapsler 140 mg
Temozolomide "Accord" Accord, Temozolomid, hårde kapsler 140 mg
 
hårde kapsler 180 mg
Temozolomid "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Temozolomid, hårde kapsler 180 mg
Temozolomid "STADA" STADA Nordic, Temozolomid, hårde kapsler 180 mg
Temozolomide "Accord" Accord, Temozolomid, hårde kapsler 180 mg
 
hårde kapsler 250 mg
Temozolomid "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Temozolomid, hårde kapsler 250 mg
Temozolomid "STADA" STADA Nordic, Temozolomid, hårde kapsler 250 mg
Temozolomide "Accord" Accord, Temozolomid, hårde kapsler 250 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  5 mg

Præg:
890, 5 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,4
hårde kapsler 5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
891, 20 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,4
hårde kapsler 20 mg
 
 
 

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
892, 100 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,9 x 15,8
hårde kapsler 100 mg
 
 
 

Hårde kapsler  140 mg

Præg:
929, 140 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 17,8
hårde kapsler 140 mg
 
 
 

Hårde kapsler  180 mg

Præg:
930, 180 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,3
hårde kapsler 180 mg
 
 
 

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
893, 250 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,7 x 21,4
hårde kapsler 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-08-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...