Xorox

S01AD03
 
 

Antiviralt kemoterapeutikum. Nukleosidanalog, der hæmmer DNA-syntesen specifikt i herpesinficerede celler. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Øjensalve 3%. 1 g indeholder 30 mg aciclovir. 

Doseringsforslag

  • 1 cm salvestreng appliceres i nedre konjunktivalsæk 5 gange dgl. med ca. 4 timers mellemrum.
  • Behandlingen fortsættes i mindst 3 døgn efter symptomernes ophør.
  • Hvis der ikke er effekt efter højst 1 uges behandling, kan det i sjældne tilfælde skyldes resistens, og anden terapi iværksættes, eller diagnosen må revurderes.

Instruktioner

Sådan bruger du øjensalve

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for famciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir, valganciclovir eller indholdsstofferne.  

Forsigtighedsregler

Bør ikke anvendes sammen med kontaktlinser. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Keratitis.
Almindelige (1-10 %) Øjenirritation.
Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og urticaria).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes-virus og Varicella zoster-virus, idet: 

  • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
  • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
  • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

  • Aciclovir passerer cornea, og terapeutisk koncentration opnås i stroma og kammervæske.
  • Den systemiske absorption er ringe.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 30 dage. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjensalve 30 mg/g 419969
4,5 g
264,30

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

15.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...