Metolazon "Abcur"

C03BA08
 
 

Diuretikum af sulfonamidtypen til brug ved nyresygdomme. 

Anvendelsesområder

Ødemer ved nyresygdomme, som er resistente over for anden behandling. 

Behandlingen bør forestås af læger med særligt kendskab til nefrologi og kardiologi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) metolazon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2,5 mg 1 gang dgl.
 • Kan titreres op til 10 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad, men skal tages på samme tidspunkt hver dag i forhold til måltider.
 • Tabletterne kan om nødvendigt knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 16 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, da metolazon hovedsageligt udskilles via nyrerne. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Anuri
 • Hepatisk koma eller prækomatøse lidelser
 • Alvorlige forstyrrelser i elektrolytbalancen.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved ældre.
 • Væske- og elektrolytbalancen bør overvåges under behandlingen.
 • Ved diabetes bør blodsukkerkontrol foretages regelmæssigt.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for thiazider eller antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som metozalon kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab. Iridotomi er ikke virksom, da tilstanden skyldes ødem af corpus ciliare.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjet serum-urat, Glucosuri Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Metabolisme og ernæring Alkalose, Hyperglykæmi, Hypochloridæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Immunsystemet Urticaria
Metabolisme og ernæring Anfald af arthritis urica
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Trombocytopeni
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi, Hypomagnesiæmi
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Øjne Choroideal effusion, Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Metolazon "Abcur"
 • Forsigtighed ved samtidig administration af antihypertensiva pga. risiko for hypotension, især i den initiale fase.
 • Alkohol og barbiturater forstærker ortostatisk hypotension, som kan forekomme under behandling med metolazon.
 • Samtidig anvendelse af furosemid og muligvis andre loop-diuretika kan øge virkningen af metolazon betydeligt og føre til alvorlige forstyrrelser af elektrolytbalancen.
 • Kortikosteroider og ACTH (kortikotropin) kan øge risikoen for hypokaliæmi og forstærke elektrolyt- og væskeretention.
 • NSAID kan hæmme virkningen af metolazon.
 • Der er beskrevet forringelse af nyrefunktionen ved samtidig administrering af ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagonister, aldosteronantagonister og NSAID.
 • Metolazon kan øge S-lithium på grund af øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og samtidig behandling med lithium bør undgås.
 • Samtidig administration af metolazon og ciclosporin kan medføre stigning i plasma-kreatinin.
 • Det er beskrevet, at samtidig brug af metolazon og warfarin kan føre til forlænget blødningstid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat for metolazon. 

 

Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og forhøjet bilirubin hos den nyfødte har været meddelt ved behandling med diuretika. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Forbudt

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende både i og uden for konkurrence.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Metolazon "Abcur" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Metolazon "Abcur" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Højpotent thiazidlignende sulfonamidderivat, som hæmmer reabsorptionen af natrium i det ascenderende ben af Henles slynge og i de proksimale tubuli, hvilket medfører udskillelse af omtrent lige store mængder natrium og chlorid. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,6 l/kg
 • Plasmahalveringstid 8 - 10 timer.
 • Ca. 70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 5 mg, Abcur  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Tages på samme tidspunkt hver dag i forhold til måltider. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Nefr.kard.) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.)
Metolazon "Abcur"
093725
100 stk. (blister)
1.979,30 19,79 19,79

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

13.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...