Toilax®

A06AB02, A06AG02
 
 
Laksans med primær virkning på peristaltikken i colon.

Anvendelsesområder

 • Korttidsanvendelse ved obstipation
 • Tarmtømning før:
  • operation
  • koloskopi
  • røntgenundersøgelse.

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 5 mg bisacodyl. 

Rektalvæske, suspension. 1 ml indeholder 2 mg bisacodyl.
Kombinationspakning bestående af 5 ml rektalvæske, suspension (svarende til 10 mg bisacodyl) og 4 enterotabletter a 5 mg bisacodyl. 

Doseringsforslag

Korttidsanvendelse ved obstipation 

 

 • Oralt
  • Voksne og børn > 10 år. 5-10 mg.
  • Børn 2-10 år. 5 mg før sengetid.

 

 • Rektalt
  • Voksne og børn > 10 år. 5-10 mg før sengetid eller kort før ønsket defækation.

 

Fuldstændig tarmtømning før operation, rektoskopi eller røntgenundersøgelse 

 

 • Voksne og børn > 10 år
  • 10 mg oralt om morgenen og før sengetid på dagen før undersøgelsen.
  • Derefter 10 mg rektalt om morgenen på undersøgelsesdagen.
 • Børn 4-10 år
  • 5 mg oralt ved sengetid på dagen før undersøgelse.
  • Derefter 5-10 mg rektalt om morgenen på undersøgelsesdagen.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn < 10 år uden lægens anvisning.
 • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.
 • Enterotabletterne skal synkes hele.
 • Enterotabletter bør ikke tages samtidig med antacida, protonpumpehæmmere eller mælkeprodukter.

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Toksisk megacolon
 • Ileus
 • Akutte abdominalkirurgiske tilstande
 • Svær aktiv inflammatorisk tarmsygdom
 • Svær dehydrering
 • Svær hypokaliæmi.

Forsigtighedsregler

 • Langvarig indtagelse kan medføre væsentlige væske- og elektrolytforstyrrelser og forstyrrelse af tarmmotorikken.
 • Gastro-intestinal obstruktion og svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom ved tarmtømning før røntgenundersøgelse samt mild og begrænset hæmatokeksi.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hæmatokeksi.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Colitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Dehydrering.
Synkope.

Den tilgrundliggende årsag til svimmelhed og synkope kan være en vasovagal reaktion. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

 • Initialt dehydrering med tab af kalium og andre elektrolytter.
 • Ved kronisk overdosering hypokaliæmi med metabolisk alkalose samt nyresten.
 • Beskadigelse af nyretubuli er rapporteret ved kronisk misbrug af laksantia.

Farmakodynamik

 • Lokalt virkende kontaktlaksans. Efter hydrolyse i colon stimulerer bisacodyl peristaltikken samtidig med, at ophobningen af vand og elektrolytter øges. Dette stimulerer defækation, reducerer transporttiden i tarmen og blødgør fæces.
 • Virkningen indtræder efter 6-12 timer (oralt) og efter 5-20 minutter (rektalt).

Farmakokinetik

 • Bisacodyl er en prodrug, som hydrolyseres i colon til den aktive substans BHPM.
 • Den systemiske absorption af BHPM er ringe.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Rektalvæske og kombinationspakning med enterotabletter og rektalvæske
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).

Indholdsstoffer

Bisacodylenterotabletter  5 mgrektalvæske, suspension  2 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Quinolingult (E104) : enterotabletter 5 mg
Andre:
Lactose : enterotabletter 5 mg
Macrogoler : enterotabletter 5 mg, rektalvæske, suspension 2 mg/ml

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 103952
1 pk komb.(4 enterotab+1 klys)
59,30 23,10
(HA) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 104992
50 pk komb.(4 enterotab+1 kly)
908,00 6,12
(HF) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 421962
25 stk.
ikke fast pris
(HF) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 578794
100 stk.
ikke fast pris
(HF) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 055062
200 stk.
ikke fast pris
(HA) rektalvæske, suspension 2 mg/ml 136721
1 tube a 5 ml
35,05
(HA) rektalvæske, suspension 2 mg/ml 103937
5 tuber a 5 ml
63,30
(HA) rektalvæske, suspension 2 mg/ml 103945
50 tuber a 5 ml
368,90

Foto og identifikation

Enterotabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 6
enterotabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

14.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...