Tolak

L01BC02
 
 

Cytostatikum til lokalbehandling af ikke-hyperkeratotisk, ikke-hypertrofisk aktinisk keratose.  

Anvendelsesområder

Topikal behandling af ikke-hyperkeratotisk, ikke-hypertrofisk aktinisk keratose (Olsen skala grad I/II) (2061) hos voksne. 

Referencer: 2061

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 40 mg fluoruracil. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 gang dgl. Masseres forsigtigt og jævnt i en mængde, der er tilstrækkelig til at dække hele området med aktinisk hud i ansigtet, ørerne og/eller i hovedbunden, hvor der er identificeret AK-læsioner, med en tynd film.
 • Behandlingsområderne skal vaskes, skylles og tørres inden påføring, og hænderne vaskes efter brug.
 • Bør anvendes i en periode på 4 uger, afhængigt af tolerans. Behandlingen kan om nødvendigt gentages.
 • Den terapeutiske virkning kan vurderes ca. 4 uger efter behandlingsophør.

 

Bemærk: 

 • I tilfælde af svære gener under behandlingen eller hudreaktioner, der varer mere end 4 uger, bør der tilbydes symptomatisk behandling (fx blødgørende middel eller topikale kortikosteroider).

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne.
 • Må ikke anvendes sammen med potente inhibitorer af det fluoruracil-metaboliserende enzym.
 • Kontakt med øjne eller slimhinder skal undgås.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes på åbne sår, blødende læsioner eller beskadiget hud, hvor hudbarrieren er kompromitteret.
 • Hæmning, mangel eller nedsat aktivitet af enzymet dihydropyrimidin-dehydrogenase (DPD) kan føre til en akkumulering af fluoruracil. Bestemmelse af ​​DPD-enzymaktivitet kan være indiceret før behandling med fluoruracil.
 • Patienter bør rådes til at beskytte huden mod yderligere overdreven eller kumulativ eksponering i solen, især det behandlede område.
 • Præparatet indeholder lokalirriterende stoffer og kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
 • Cremen indeholder protein fra jordnødder (peanuts). Forsigtighed ved allergi over for jordnødder (peanuts) eller soja.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Øjenirritation
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (irritation, smerter, reaktion, erytem, hudkløe, inflammation, ødem)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Immunsystemet Periorbitalt ødem
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (blødning, erosion, dermatitis, ubehag, tørhed, paræstesi, fotosensitivitetsre-aktion)
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Halsgener, Rhinoré
Hud og subkutane væv Impetigo Hududslæt, Vesikler  (på læberne)
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner

Interaktioner

Anden medicin sammen med Tolak
 • Må ikke anvendes sammen med potente inhibitorer af det fluoruracil-metaboliserende enzym.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund:  

Den systemiske absorption synes lav ved dermal applikation, men på grund af virkningsmekanismen må eksponering betragtes som potentielt fosterskadeligt. 

 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 

Den systemiske absorption synes lav, men på grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Forhindrer dannelsen af thymin og hæmmer derfor både DNA-og RNA-syntesen, der resulterer i væksthæmning.

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption af fluoruracil er ringe.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger. 

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
creme 40 mg/g
Konservering
Andre
Antioxidanter
40 mg/g  (Epione)
Konservering
Andre
Antioxidanter
40 mg/g  (Orifarm)
Konservering
Andre
Antioxidanter
40 mg/g  (Nordic Prime)
Konservering
Andre
Antioxidanter
40 mg/g  (2care4)
Konservering
Andre
Antioxidanter
40 mg/g  (Medartuum)
Konservering
Andre
Antioxidanter
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) creme 40 mg/g 150601
20 g
577,45 28,87
(A) creme 40 mg/g  (Epione) 467991
20 g
439,35 21,97
(A) creme 40 mg/g  (Orifarm) 055817
20 g
402,00 20,10
(A) creme 40 mg/g  (Nordic Prime) 561739
20 g
540,15 27,01
(A) creme 40 mg/g  (2care4) 585835
20 g
445,35 22,27
(A) creme 40 mg/g  (Medartuum) 560978
20 g
433,35 21,67

Referencer

2061. Olsen EA, Abernethy ML, Kulp-Shorten C et al. A double-blind, vehicle-controlled study to evaluating masoprocol cream in the treatment of actinic keratosis on the head and neck.. J Am Acad Dermatol. 1991; 24:738-43., https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1869646/ (Lokaliseret 26. april 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...