Prednisolon "Unimedic"

A07EA01
 
 

Anvendelsesområder

Ulcerøs proktosigmoiditis. 

Dispenseringsform

Rektalvæske, opløsning. 125 ml indeholder 31,25 mg prednisolonnatriumphosphat, sv. t. 23,25 mg prednisolon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 125 ml rektalt 1 gang dgl.

 

Indgivelse m.m. 

 • Administreres liggende på venstre side, helst ved sengetid.
 • Efter indgivelse bør patienten blive liggende i mindst 3-5 minutter.
 • Dosis bør forblive i rectum længst mulig tid, helst hele natten.

 

Behandlingsvarighed 

 • Sædvanligvis 1-4 uger; men længerevarende behandling kan være nødvendig.

 

Monitorering af behandlingen 

 • Behandlingsresultaterne bør monitoreres klinisk og om nødvendigt ved endoskopi.

Kontraindikationer

 • Lokal virus-, bakterie- eller svampeinfektion, fx tuberkulose eller gonoré.

Forsigtighedsregler

 • Ved kontinuerlig brug bør der tages højde for systemisk virkning.
 • Særlig forsigtighed ved skift fra orale steroider pga. forventede forstyrrelser i den endogene kortisolbalance (HPA-aksen).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Undersøgelser Nedsat plasma-kortisol
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn

Interaktioner

 • CYP3A4-hæmmere (fx erythromycin, itraconazol, ritonavir, lopinavir) øger koncentrationen af glukokortikoider.
 • CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, carbamazepin, phenytoin og rifampicin) nedsætter koncentrationen af glukokortikoider.
 • Kombination med andre CYP3A4-substrater (fx ciclosporin, proteasehæmmere) kan påvirke koncentration og bivirkningsrisiko for prednisolon og de andre midler. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For systemisk administrerede glukokortikoider generelt er der mange tusinde gravide, som har været eksponeret. Biotilgængeligheden efter rektal administration er omkring 40 %. 

Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I nogle studier har der været tegn på øget risiko for spontanabort og for tidlig fødsel ved længere tids behandling, men dette signal skyldes formentlig i overvejende grad den underliggende sygdom. Det har været diskuteret, om der er en lille øget risiko for læbespalte med eller uden ganespalte associeret med brug af kortikosteroider i 1. trimester, men dette signal genfindes ikke i de største datamaterialer. I klinisk praksis bør en velindiceret behandling fortsætte. Lavest mulig dosis i kortest mulig tid bør anvendes. Det er også vigtigt sidst i graviditeten, da postnatal forbigående binyrebarkinsufficiens har været observeret hos barnet. 

For prednison og prednisolon er der data for ca. 2.300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878, 4133, 4134

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 2 % ved systemisk administration. Eksponering hos et ammet barn er væsentligt under den endogene kortisolproduktion. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Glukokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Farmakodynamik

Syntetisk glukokortikoid med stærk anti-inflammatorisk, antiallergisk og immunsuppressiv virkning. 

Farmakokinetik

Efter rektal administration absorberes op til 40 % af dosis. 

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med: 

 • Aktiv distal colitis ulcerosa, hvor lokalbehandling med mesalazin har vist sig utilstrækkelig, er kontraindiceret eller ikke tolereres.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) rektalvæske, opløsning 31,25 mg 113481
6 x 125 ml
432,25 0,58

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4133. Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ. A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes. Rheum Dis Clin North Am. 2017; 43:489-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4134. Gur C, Diav-Citrin O, Shechtman S et al. Pregnancy outcome after first trimester exposure to corticosteroids: a prospective controlled study. Reprod Toxicol. 2004; 18:93-101, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15013068 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

12.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...