Xofluza

Udgået: 30.05.2022
J05AX25
 
 

Antiviralt middel til systemisk brug. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af ukompliceret influenza hos voksne og børn/unge ≥ 12 år.
 • Profylakse mod influenza hos voksne og børn/unge ≥ 12 år efter eksponering.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg eller 40 mg baloxavirmarboxil. 

Doseringsforslag

Behandling 

 • Voksne og børn/unge ≥ 12 år
  • Legemsvægt ≥ 80 kg
   • 80 mg som enkeltdosis
  • Legemsvægt < 80 kg
   • 40 mg som enkeltdosis
  • Tages hurtigst muligt ≤ 48 timer efter de første symptomer.

 

Profylakse 

 • Voksne og børn/unge ≥ 12 år
  • Legemsvægt ≥ 80 kg
   • 80 mg som enkeltdosis
  • Legemsvægt < 80 kg
   • 40 mg som enkeltdosis
  • Tages hurtigst muligt ≤ 48 timer efter tæt kontakt med en person med kendt eller formodet influenza.


Bemærk
 

 • Tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Under redaktionel bearbejdning

 • GFR 0-60 ml/min.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Urticaria
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet

Interaktioner

 • Polyvalente kationer nedsætter plasmakoncentrationen af baloxavir. Derfor bør samtidig brug af fx laksantia, antacida eller orale kosttilskud med indhold af jern, zink, selen, calcium eller magnesium undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Baloxavirmarboxil er en prodrug, der ved hydrolyse omdannes til den aktive form, baloxavir.
 • Baloxavir hæmmer endonuklease i det virale RNA-polymerase kompleks. Dette forhindrer transkription og hermed replikation af influenzavirus.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration opnås efter ca. 4 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 17 l/kg for kaukasiere og ca. 9 l/kg for japanere.
 • Tilsyneladende plasma eliminationshalveringstid er ca. 79 timer for kaukasiere.
 • Ved udskillelse er fordelingen ca. 80 % med fæces og ca. 15 % gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original yderpakning for at beskytte mod fugt. 

Indholdsstoffer

Baloxavirmarboxilfilmovertrukne tabletter  20 mgfilmovertrukne tabletter  40 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 20 mg 419151
2 stk. (blister)
Udgået 30-05-2022
(A) filmovertrukne tabletter 40 mg 146237
2 stk. (blister)
Udgået 30-05-2022

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
772, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 8,6
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
BXM40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 11,1
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

23.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...