Leqvio

C10AX16
 
 

Middel til sænkning af LDL-kolesterol. Syntetisk fremstillet lille interfererende ribonukleinsyre (siRNA). 

Anvendelsesområder

Tillæg til diætbehandling ved primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær og ikke familiær) eller blandet dyslipidæmi 

 • i kombination med statin alene eller et statin og andre lipidsænkende behandlinger, når målet for low density lipoprotein (LDL)-kolesterol, med den maksimalt tolererede dosis statin, ikke er nået
  eller
 • som monoterapi eller i kombination med anden lipidsænkende behandling hos statinintolerante, eller hvor statin er kontraindiceret.

Inclisiran bør kun anvendes, når behandlingen foreståes af læger med særligt kendskab til stoffet og ovennævnte indikationer. 

 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet.  

 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 284 mg inclisiran. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 284 mg s.c. Gentages efter 3 måneder og herefter hver 6. måned. 

 

Administration 

 • Gives i abdomen, alternativt i lår eller overarm

 

Bemærk:  

 • Ved glemt dosis i mindre end 3 mdr. - dosering fortsættes efter oprindelig plan
 • Ved glemt dosis i mere end 3 mdr. - dosering som ved opstart af behandling
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion pga. begrænset erfaring. 

  Hæmodialyse: Dosis bør tages efter afsluttet dialyse, og hæmodialyse bør ikke udføres før 72 timer efter behandling med inclisiran. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). Der foreligger ingen data. 


Se endvidere

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet*

*Bl.a. smerter, rødme og udslæt. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Leqvio påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Leqvio påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Inclisiran er en dobbeltstrenget, lille interfererende ribonukleinsyre (siRNA), som er konjugeret på den kodende streng med triantennært N-acetylgalactosamin (GalNAc) for at sikre optagelsen i hepatocytterne. I hepatocytterne udnytter inclisiran RNA-interferensmekanismen og medfører katalytisk nedbrydning af mRNA for proprotein-convertase-subtilisin/kexin-type 9 (PCSK9). Dette medfører øget recirkulation af LDL-receptoren og ekspression på hepatocytcelleoverfladen, hvilket medfører øget optagelse af LDL-kolesterol og fører endeligt til et fald i koncentrationen af LDL-kolesterol i blodet. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer
 • Fordelingsvolumen ca. 7,1 l/kg
 • Metaboliseres primært af nukleaser til inaktive nukleotider
 • Terminal halveringstid ca. 9 timer
 • Ca. 16 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6-8,5. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Kar.End.Ne) injektionsvæske, opl. i sprøjte 284 mg
Leqvio
026109
1 stk.
21.345,85 21.345,85 120,26

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  284 mg

Leqvio, inj. væske i sprøjte
 
 
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

08.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...