Vazkepa

C10AX06
 
 

Lipid-modificerende middel. 

Anvendelsesområder

Anvendes til at reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser hos voksne statin-behandlede patienter med høj kardiovaskulær risiko med forhøjede triglyceridværdier (≥ 150 mg/dl [≥ 1,7 mmol/l]), som: 

  • er diagnosticeret med kardiovaskulær sygdom eller diabetes
   og
  • har mindst én anden kardiovaskulær risikofaktor.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 998 mg icosapentethyl. 

Doseringsforslag

Voksne 

1.996 mg (2 kapsler) 2 gange dgl. 

 

Bemærk 

 • Bør synkes hele for at få fuld dosis
 • Tages med et glas vand
 • Må ikke åbnes
 • Tages til eller efter et måltid
 • Glemt dosis:
  • Tages med samme
  • Derefter fortsættes som vanligt.
 • Ikke relevant for børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Ved nedsat leverfunktion skal alaninaminotransferase (ALAT) og eventuelt aspartataminotransferase (ASAT) monitoreres inden behandlingsstart og med passende intervaller i løbet af behandlingen. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved kendt overfølsomhed over for fisk og/eller skaldyr, da icosapentethyl udvindes af fiskeolie.
 • Der bør monitoreres for atrieflimren eller atrieflagren (fx dyspnø, palpitationer, synkope/svimmelhed, ubehag i brystet, ændret blodtryk eller uregelmæssig puls) især ved atrieflimren eller -flagren i anamnesen.
 • Ved samtidig behandling med antitrombotiske midler er der øget risiko for blødning, fx gastro-intestinalt.
 • Kapslerne indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Atrieflagren, Atrieflimren
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning Gastro-øsofageal refluks, Obstipation
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Kontusion
Metabolisme og ernæring Anfald af arthritis urica
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskuloskeletale smerter
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Hypersensitivitet
Luftveje, thorax og mediastinum Faryngalt ødem

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 

Referencer: 3966

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (24 dages karantæne)

Farmakodynamik

Icosapentethyl er en stabil ethylester af omega-3 fedtsyren icosapentaensyre og forbedrer lipoproteinprofilen ved at hæmme kolesterol-, fedtsyre- og triglycerid (TG)- syntetiserende enzymer, øge β-oxidation af fedtsyrer og reducere mikrosomalt triglyceridtransferprotein (MTP), hvilket medfører nedsat hepatisk TG og very low density lipoprotein (VLDL)-syntese og frigivelse. 

Farmakokinetik

 • Tmax ca. 5 timer
 • Fordelingsvolumen ca. 1,3 l/kg
 • Metaboliseres i leveren via oxidation
 • Plasmahalveringstid ca. 89 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
bløde kapsler 998 mg, Amarin  
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til eller efter et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Bør synkes hele for at få fuld dosis.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) bløde kapsler 998 mg 479474
120 stk.
2.003,05 16,69 66,90

Foto og identifikation

Foto

Bløde kapsler  998 mg

Præg:
IPE
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Lysegul
Mål i mm: 10 x 25
bløde kapsler 998 mg
 
 
 

Referencer

 
 

Revisionsdato

09.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...