Vazkepa

C10AX06
 
 

Lipid-modificerende middel. 

Anvendelsesområder

Anvendes til at reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser hos voksne statin-behandlede patienter med høj kardiovaskulær risiko med forhøjede triglyceridværdier (≥ 150 mg/dl [≥ 1,7 mmol/l]), som: 

  • er diagnosticeret med kardiovaskulær sygdom eller diabetes
   og
  • har mindst én anden kardiovaskulær risikofaktor.

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 998 mg icosapentethyl. 

Doseringsforslag

Voksne 

1.996 mg (2 kapsler) 2 gange dgl. 

 

Bemærk 

 • Kan tages med eller efter et måltid.
 • Kapslerne synkes hele.
 • Glemt dosis:
  • Tages med samme
  • Derefter fortsættes som vanligt.
 • Ikke relevant for børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Ved nedsat leverfunktion skal alaninaminotransferase (ALAT) og eventuelt aspartataminotransferase (ASAT) monitoreres inden behandlingsstart og med passende intervaller i løbet af behandlingen. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved kendt overfølsomhed over for fisk og/eller skaldyr, da icosapentethyl udvindes af fiskeolie.
 • Der bør monitoreres for atrieflimren eller atrieflagren (fx dyspnø, palpitationer, synkope/svimmelhed, ubehag i brystet, ændret blodtryk eller uregelmæssig puls) især ved atrieflimren eller -flagren i anamnesen.
 • Ved samtidig behandling med antitrombotiske midler er der øget risiko for blødning, fx gastro-intestinalt.
 • Kapslerne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Atrieflagren, Atrieflimren.
Gastro-intestinal blødning, Gastro-øsofageal refluks, Obstipation.
Kontusion.
Anfald af arthritis urica, Muskuloskeletale smerter.
Hæmaturi.
Epistaxis.
Hududslæt.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypersensitivitet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 

Referencer: 3966

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (24 dages karantæne)

Farmakodynamik

Icosapentethyl er en stabil ethylester af omega-3 fedtsyren icosapentaensyre og forbedrer lipoproteinprofilen ved at hæmme kolesterol-, fedtsyre- og triglycerid (TG)- syntetiserende enzymer, øge β-oxidation af fedtsyrer og reducere mikrosomalt triglyceridtransferprotein (MTP), hvilket medfører nedsat hepatisk TG og very low density lipoprotein (VLDL)-syntese og frigivelse. 

Farmakokinetik

 • Tmax ca. 5 timer
 • Fordelingsvolumen ca. 1,3 l/kg
 • Metaboliseres i leveren via oxidation
 • Plasmahalveringstid ca. 89 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) bløde kapsler 998 mg 479474
120 stk.
2.017,90 16,82

Foto og identifikation

Bløde kapsler  998 mg

Præg:
IPE
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 10 x 25
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

10.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...