Klisyri

D06BX03
 
 

Kemoterapeutisk hudmiddel til lokal anvendelse. 

Anvendelsesområder

Kutan behandling af områder med ikke-hyperkeratotisk, ikke-hypertrofisk aktinisk keratose (Olsen grad 1) i ansigtet eller i hovedbunden hos voksne. 

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 10 mg tirbanibulin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Salve fra 1 brev påføres det angrebne område i ansigtet eller hovedbunden én gang dgl. i 5 dage.
 • Behandlingseffekt kan vurderes efter ca. 8 uger. Ved delvis eller manglende effekt bør behandlingen genovervejes.

 

Bemærk: 

 • Påføres i et tyndt jævnt lag på behandlingsområdet, maksimalt 25 cm2.
 • Bør påføres på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Glemt dosis påføres straks, men salven må kun anvendes én gang dgl.
 • Det behandlede område bør ikke vaskes eller berøres i ca. 8 timer efter påføring af tirbanibulin.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke påføres åbne sår eller skadet hud.
 • Kontakt med øjne, læber, ører og næsebor bør undgås.
 • Det behandlede område må ikke bandageres eller tildækkes.
 • Patienten skal instrueres i at vaske hænderne grundigt med sæbe og vand inden og umiddelbart efter påføring af salven.
 • Overdreven udsættelse for sollys eller solarium bør undgås eller minimeres.
 • Forsigtighed ved behandling af immunkompromitterede patienter.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (sår, erytem m.m.)
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (smerter, pustler m.m.)

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den systemiske tilgængelighed er lav, men på grund af virkemåden frarådes anvendelse. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. Den forventede mængde lægemiddel, som det ammede barn indtager, forventes at være meget lav, men på grund af virkemåden frarådes amning. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Tirbanibulin påvirker mikrotubuli ved at binde sig direkte til tubulin, hvilket medfører afbrydelse af cellecyklussen og apoptotisk død af prolifererende celler. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Se medfølgende brugsvejledning.
 • Brevet kasseres efter brug.

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Efter åbning: Brevet med resterende salve kasseres.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) salve 10 mg/g 466923
5 x 250 mg
871,25 174,25

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

02.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...