Ascorbinsyre "Pascoe"

A11GA01
 
 

Anvendelsesområder

Klinisk vitamin C-mangel, som ikke kan behandles med en særlig diæt eller med oral substitutionsbehandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 150 mg ascorbinsyre. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Sædvanligvis 500-1.000 mg i.v. dgl.
 • Ved alvorligt traume eller operation 3.000 mg i.v. dgl.
 • Maksimalt 7.500 mg i.v. dgl.

 

Bemærk: 

 • Gives som langsom intravenøs injektion eller infusion.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

 

Advarsel 

 • Koncentrat til injektions-/infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for oxalat-udfældning i urinen ved højdosis behandling med vitamin C. Nyrefunktionen bør monitoreres tæt mht. fx GFR og albumin. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hyperoxaluri
 • Oxalaturolithiasis
 • Jernophobning
 • Glucose‑6‑phosphat‑dehydrogenase-mangel.

Forsigtighedsregler

Nyresten 

 • Patienter, der er disponeret for at danne nyresten, risikerer at udvikle calciumoxalatsten, når de får høje doser vitamin C. Derfor bør daglig indtagelse af vitamin C ikke overskride 100‑200 mg hos patienter, der tidligere har haft tilbagevendende nyresten.

 

Anamnese med åndedrætsbesvær 

 • Da der ved behandling med høje doser (≥ 7.500 mg) i enkeltstående tilfælde er set dyspnø hos patienter, der tidligere har haft åndedrætsbesvær (fx obstruktiv eller restriktiv bronkie- og lungesygdom), anbefales der lavere initialdoser.

 

Indvirkning af analyseresultater 

 • Efter indgivelse af højere doser (et eller flere gram) kan niveauet af ascorbinsyre i urinen stige så meget, at det kan påvirke test for visse klinisk‑kemiske parametre, fx glucose, urinsyre, kreatinin og uorganisk fosfat. Testene kan derfor give falske resultater.
 • Test for okkult blod i fæces kan give falsk‑negative resultater.
 • Bestemmelse af blodglucose kan påvirkes hos patienter med diabetes.

 

Natriumindhold 

 • 1 hætteglas (7.500 mg ascorbinsyre) indeholder 42,3 mmol natrium, der svarer til ca. 2,5 g natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener  (kvalme, opkastning, diarré)*
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser  (hos patienter med akutte infektioner), Temperaturstigning  (hos patienter med akutte infektioner)
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner  (respiratoriske, fx dyspnø)
Nyrer og urinveje Diuretisk virkning****, Hyperoxaluri**
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner  (fx eksem, urticaria, hudkløe)
Vaskulære sygdomme Kredsløbsforstyrrelser  (fx svimmelhed, kvalme, hovedpine, nedsat syn)***

* Gastro-intestinale gener (kvalme, opkastning, diarré) ses ved høje doser.  

** Hyperoxaluri ses ved høje doser, og der kan dannes oxalatnyresten, hvis urinen bliver sur.
*** Kredsløbsforstyrrelser (fx svimmelhed, kvalme, hovedpine, nedsat syn) ses forbigående. 

**** Diuretisk virkning ses ved doser ≥ 600 mg dgl. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ascorbinsyre "Pascoe"
 • Lægemidler, der inducerer vævsdesaturation af ascorbinsyre, omfatter acetylsalicylsyre, jern, phenytoin, visse antikonvulsiva, østrogenkomponenten af orale præventionsmidler og tetracycliner.
 • Høje doser ascorbinsyre kan gøre urinen sur, hvilket kan forårsage uventet renal tubulær reabsorption af sure lægemidler og dermed overdrevet respons. Omvendt kan basiske lægemidler udvise nedsat reabsorption, hvilket medfører en nedsat terapeutisk virkning.
 • Høje doser kan nedsætte respons på orale antikoagulantia. Øget monitorering af INR anbefales, hvis høje doser ascorbinsyre anvendes sammen med warfarin.
 • Brug af høje doser ascorbinsyre (> 200 mg dgl.) i kombination med deferoxamin ved jernophobning kan forværre jerntoksiciteten og give kardiale komplikationer. Det anbefales, at patienter med normal hjertefunktion ikke får ascorbinsyre den første måned efter opstart af behandling med deferoxamin. Ascorbinsyre bør ikke gives sammen med deferoxamin til patienter med hjertedysfunktion.
 • Erfaring savnes vedr. samtidig kemoterapi eller strålebehandling. Derfor bør vitamin C tages med mindst 24 timers forskydning og et interval på 3-4 halveringstider for kemoterapeutika med plasmahalveringstider > 6 timer.
 • Ascorbinsyre forsinker den oxidative nedbrydning af dobutamin og forstærker dermed dobutamins virkning med 22 %. Ved samtidig brug er det derfor nødvendigt at monitorere virkningen af dobutami.
 • Hos organtransplanterede i behandling med ciclosporin ses fald i koncentrationen af ciclosporin, når der samtidig gives en antioxidant i form af vitamin C eller vitamin E. Derfor bør plasmakoncentrationen af ciclosporin monitoreres ved samtidig behandling med ciclosporinn og høje doser af ascorbinsyre.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data ved højdosisbehandling, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk ved højdosisbehandling. 


Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Farmakodynamik

 • Ascorbinsyre og dehydroascorbinsyre danner et vigtigt redoxsystem.
 • På grund af C‑vitaminets reduktionspotentiale fungerer det som medvirkende faktor i adskillige enzymsystemer.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ved højdosis-infusion 1,5-2,5 timer.
 • Cellulær optagelse af ascorbat opnås i væv og i colons lumen af natrium‑afhængige ascorbattransportører SVCT1 eller SVCT2 i en energi‑afhængig proces.
 • Optagelse af oxideret ascorbat (dehydroascorbat) sker via glucosetransportører (GLUT'er).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 

 • pH 6,2-7,0.

 

Osmolalitet 

 • 1.500-1.700 mosmol/kg.
 • Osmolaliteten for perifer venøs infusion bør være < 800 mosmol/kg, og dette opnås ved fortynding som anført under Håndtering nedenfor.

 

Håndtering 

Tilberedning af injektions-/infusionsvæske 

 • Koncentrat til injektions-/infusionsvæske fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske i forholdet 1:2.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler, herunder reduktionsfølsomme stoffer.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Anvendes straks efter åbning. Kun til engangsbrug.
 • Brugsfærdig injektions-/infusionsvæske anvendes straks efter tilberedning.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til injektions- og infusionsvæske, opl. 150 mg/ml 465926
50 ml
617,60 12,35 16,47

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

18.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...