Selesyn®

A12CE02
 
 

Sporstof ved selenmangel. 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne med klinisk dokumenteret selenmangel, der ikke kan kompenseres for gennem kosten. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram selen (som natriumselenit (som pentahydrat)). 

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram selen (som natriumselenit (som pentahydrat)). 

Doseringsforslag

Voksne

Oralt 

 • Selenmangel
  • Sædvanligvis 100 mikrogram dgl.
  • Ved kortvarig behandling kan dosis øges til 300 mikrogram dgl.
  • Ud fra regelmæssig monitorering af selenniveauet fortsættes behandling, evt. med justeret dosis, indtil en plasmakoncentration af selen på 80-120 mikrogram/l.

 

Parenteralt 

 • Selenmangel
  • Sædvanligvis 100 mikrogram i.m./i.v. dgl.
  • Ved kortvarig behandling kan dosis øges til 300 mikrogram i.m./i.v. dgl.
  • Ud fra regelmæssig monitorering af selenniveauet fortsættes behandling, evt. med justeret dosis, indtil en plasmakoncentration af selen på 80-120 mikrogram/l.
 • Svær selenmangel,
  fx SIRS (
  Systemic Inflammatoric Response Syndrome) eller sepsis
  • Anvendes, når normalt selenniveau ikke kan opnås med dosering anført under ”Selenmangel”.
  • Kortvarig behandling i højst 14 dage med højere doser:
   • 1.000 mikrogram i.m./i.v. dgl.
   • Midlertidigt op til 2.000 mikrogram i.m./i.v. dgl.
   • Omhyggelig monitorering af selenniveauet, da den nedre toksiske grænse er 900 mikrogram/l i plasma.
 • Indgivelse

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

Selenose. 

Forsigtighedsregler

Regelmæssig monitorering af selenniveauet i blodet anbefales. 

 

Natriumindhold
Injektions-/infusionsvæske, opløsning:
1 ml indeholder 0,155 mmol natrium, der svarer til 9 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet

Interaktioner

Anden medicin sammen med Selesyn®
 • Må ikke blandes med reducerende stoffer, fx vitamin C, da der kan forekomme udfældning af elementær selen, som er uopløselig i et vandigt medium og dermed ikke biotilgængelig.
 • Oral opløsning og vitamin C kan dog tages med et tidsinterval på mindst 1 time.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Substitutionsbehandling med et fysiologisk molekyle.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Substitutionsbehandling af moder med et fysiologisk molekyle. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Selesyn® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Selesyn® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Selen er et essentielt sporstof.
 • Selenmangel manifesterer sig ved nedsat indhold af selen i fuldblod eller i plasma og af nedsat aktivitet af glutathion-peroxidase i fuldblod, plasma eller trombocytter.
 • Ved selenmangel er der set endemisk kardiomyopati (Keshans sygdom) og endemisk osteoartropati (Kaschin-Becks sygdom), som forårsager alvorlig misdannelse af leddene.

Farmakokinetik

 • Intestinal absorption af selenit efter oral administration.
 • Selenretention forløber i tre faser med plasmahalveringstider på 0,7-1,2 dage i fase 1, 7-11 dage i fase 2 og 96-144 dage i fase 3.
 • Selenkoncentrationen falder hurtigere i lever, hjerte og plasma end i skeletmuskulatur og knogler.
 • Ca. 15 % af dosis udskilles gennem nyrerne i løbet af de første 24 timer efter både oral og parenteral administration.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektions-/infusionsvæske, opløsning 

 • pH 6,5-7,7.

 

Håndtering 

Injektions-/infusionsvæske, opløsning 

 • Forligelighed ved infusion
  • Blandbar med sædvanlige volumenerstatnings-infusionsvæsker, fx isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske og elektrolytopløsninger.
  • Må ikke blandes med andre lægemidler end ovennævnte.

 

Holdbarhed 

Oral opløsning 

 • Efter åbning: Kan opbevares højst 1 uge.

Injektions-/infusionsvæske, opløsning 

 • Anvendes umiddelbart efter perforering af proppen.
 • Kun til engangsbrug.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) oral opløsning 100 mikrogram
Selesyn
145927
20 stk.
229,35 11,47 22,94
(BEGR) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Selesyn
595169
10 x 10 ml
804,50 8,05 32,18

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

18.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...