Fysisk aktivitet som behandling

Revideret: 16.02.2022

I dag er fysisk træning indiceret som behandling ved en lang række medicinske sygdomme. En detaljeret gennemgang af det evidensbaserede grundlag for fysisk aktivitet og træning ved i alt 32 forskellige diagnoser findes i Sundhedsstyrelsens publikation (4754)

Referencer

4754. Pedersen BK, Andersen LB et al. Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen. 2018; 4.0, https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/fysisk-aktivitet---haandbog-om-forebyggelse-og-behandling (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...