Kronisk obstruktiv lungesygdom (Fysisk aktivitet som lægemiddel)

Revideret: 26.04.2016

Et Cochrane review fra 2015, der inkluderer 65 randomiserede studier med 3822 patienter, viser, at der er stærk evidens for en positiv effekt af fysisk træning (2916)

 

Mindst 4 ugers konditionstræning bedrer livskvaliteten med mindre træthed og mindre dyspnø, øger den maksimale gangafstand og nedsætter behov for hospitalisering. 

Et systematisk review finder, at styrketræning er lige så effektivt som udholdenhedstræning (2917). Et andet review konkluderer at en kombination af udholdenhedstræning og styrketræning er mere effektivt end udholdenhedstræning alene (2918)

Aktivitet

Der er størst erfaring med gangtræning, som superviseres ved regelmæssigt fremmøde hos terapeut. Patienten skal gå dagligt med en hastighed, så træningen subjektivt opleves som anstrengende. Gangdistancen skal øges gradvis. Gangdistancen vurderes ved den tid, der kan gås. Nyere studier viser, at der også er effekt af styrketræning, og at patienter med fordel kan vælge den træningsform, de bedst kan lide. 

Referencer

2916. McCarthy B, Casey D, Devane D et al. Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 2, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25705944 (Lokaliseret 6. juni 2016)

 

2917. Iepsen UW, Jørgensen KJ, Ringbæk et al. A combination of resistance and endurance training increases leg muscle strength in COPD: an evidence-based recommendation based on systematic review with meta-analyses. Chron Respir Dis. 2015; 12:132-45, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25767138 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2918. Iepsen UW, Jørgensen KJ, Ringbæk T et al. A Systematic Review of Resistance Training Versus Endurance Training in COPD. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2015; 35:163-72, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25692720 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...