Artrose (Fysisk aktivitet som lægemiddel)

Revideret: 26.04.2016

Der er stærk evidens for en effekt af fysisk træning, både aerob træning og styrketræning, på selvrapporteret smerte og generelt funktionsniveau hos personer med knæleds- og hofteledsartrose (1763) (2915). Effekten af styrketræning til hofte- og knæartrose er sammenlignelige med oral NSAID og akupunktur, og effekten af aerob træning til knæartrose er sammenlignelig med intraartikulær kortikosteroid-injektioner. Der er evidens for positive effekter på smerter og funktion af forskellige typer af fysisk træning til patienter med artrose (1763)

En metaanalyse inkluderede 18 studier med 2.832 patienter med knæartrose i alderen 55-74 år. Den fandt, at selvrapporteret mål for smerte, fysisk funktion, muskelstyrke, ganghastighed og balance blev forbedret i 56-100% af studierne. Herudover var der en forbedring af musculus quadriceps’ styrke (1764)

En metaanalyse inkluderede 9 studier med 1.234 patienter, hvor det var muligt at studere effekten af fysisk træning på hofteledsartrose. Man fandt generel positiv effekt af træningen på smerter og funktion (1765)

 

Aktivitet

Den nuværende viden peger i retning af, at al træning (ikke kun styrketræning) vil have effekt på symptomer, så længe den udføres. 

Kontraindikationer

Ved akut ledinflammation skal det afficerede led hvile, indtil effekt af medicinsk behandling er opnået. Ved tiltagende smerter efter træning holdes der pause, og træningsprogrammet modificeres. Af betydning specielt for unge med artrose som følge af ledtraume: idræt, som indebærer høj ledbelastning i form af både aksial kompressionskraft og vrid, bør undgås. Dette gælder fx basketball, fodbold, håndbold, volleyball og løb ved høj intensitet på hårdt underlag. 

Ved akut ledinflammation og/eller symptomforværring i forbindelse med træning skal træningsformen ændres. Træning af andre led end det eller de afficerede vil have gavnlig effekt. Ved akut ledinflammation og/eller symptomforværring kan træningen evt. i en periode skifte karakter fra fx landbaseret træning til bassintræning eller fra styrketræning til konditionstræning. Svær overvægt kan være en relativ kontraindikation for vægtbærende træning, medmindre vægttab iværksættes inden træningsstart, idet mekanisk overbelastning kan fremme sygdomsprogressionen. 

Referencer

2915. Fransen M, McConnell S, Harmer AR et al. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 1, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25569281 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

1763. Zhang W, Nuki G, Moskowitz RW et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis: part III: Changes in evidence following systematic cumulative update of research published through January 2009. Osteoarthritis Cartilage. 2010; 18(4):476-99, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20170770 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

1764. Lange AK, Vanwanseele B, Fiatarone Singh MA. Strength training for treatment of osteoarthritis of the knee: a systematic review. Arthritis Rheum. 2008; 59(10):1488-94, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18821647 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

1765. Hernandez-Molina G, Reichenbach S, Zhang B et al. Effect of therapeutic exercise for hip osteoarthritis pain: results of a meta-analysis. Arthritis Rheum. 2008; 59(9):1221-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18759315 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...