Claudicatio intermittens (Fysisk aktivitet som lægemiddel)

Revideret: 16.02.2022

Fysisk træning øger gangdistancen til smertedebut og den maksimale gangdistance ved claudicatio intermittens. Effekten er lige så god som ved karkirurgisk indgreb (2919)

Aktivitet

Den fysiske aktivitet skal fortrinsvis være gangtræning, som superviseres ved regelmæssigt fremmøde hos terapeut. Herudover kan træningen ofte foregå i det hjemlige miljø. Gangen skal forceres ud over smertedebut efterfulgt af hvile, til smerterne er forsvundet, hvorefter gangtræningen genoptages. Der skal trænes mindst 30 minutter pr. gang. Træningen skal være livslang, superviseret i 6 måneder. Vælges cykeltræning, skal patienten instrueres i at trampe med forfoden. I øvrigt gælder samme træningsprincipper som for gang. 

Referencer

2919. Lane R, Ellis B, Watson et al. Exercise for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25037027 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 
Gå til toppen af siden...