Svær overvægt (Fysisk aktivitet som lægemiddel)

Revideret: 23.03.2022

Konklusion og træningstype

Der er høj grad af evidens for, at konditionsgivende fysisk aktivitet kan modvirke den øgede mortalitet associeret med svær overvægt (4754).  

 

Der er ligeledes høj grad af evidens for, at en fysisk aktiv livsstil og god kondition nedsætter risikoen for følgesygdomme til svær overvægt. Der er endvidere evidens for, at fysisk træning med og uden diæt kan føre til vægttab, og at en fysisk aktiv livsstil med fysisk træning af stor mængde og høj intensitet forebygger vægtøgning efter vægttab. 

 

Da god kondition har selvstændig forebyggende effekt på sygdom associeret til svær overvægt, og da overvægtige med god kondition er beskyttet mod den øgede mortalitet, anbefales det, at der stiles mod konditionsgivende aktiviteter i form af fysisk aktivitet med relativ høj intensitet. Man kan med fordel kombinere med styrketræning med henblik på at øge muskelmassen. 

 

Personerne skal stile mod at være fysisk aktive svarende til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for fysisk aktivitet(4754), men der opnås større effekt ved træning af større mængde og med højere intensiteter. Mange personer med svær overvægt har imidlertid samtidig hypertension eller symptomgivende, iskæmisk hjerte-kar-sygdom. Anbefalingerne må derfor i vid udstrækning individualiseres.  

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning

Fysisk træning og overlevelse 

Et review fra 2014 (4770) sammenlignede en gruppe af overvægtige og svært overvægtige personer med en gruppe af normalvægtige personer, hvor alle havde god kondition og fandt, at der ikke var forskel i dødelighed mellem de to grupper. En litteratur gennemgang af 36 artikler vurderede de uafhængige effekter af normal vægt versus svær overvægt; god kondition versus dårlig kondition og fysisk aktivitet versus fysisk inaktivitet. Risikoen for død af alle årsager eller kardiovaskulær død var lavere hos personer med højt BMI og god kondition, sammenlignet med personer med normalt BMI og lav kondition. Et højt BMI var defineret som BMI > 30 i de fleste studier, men i nogle studier var et højt BMI defineret som BMI > 25-27. 

 

Fysisk træning som middel til vægttab 

En metaanalyse (4772) viser, at fysisk træning af voksne med overvægt eller svær overvægt har positive effekter på både kropsvægt og risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom. Fysisk træning kombineret med kostrestriktion/vejledning reducerede kropsvægten signifikant mere end kostrestriktion/vejledning alene. I studierne med fysisk træning uden kostomlægning reducerede fysisk træning ved høj intensitet kropsvægten mere end fysisk træning ved lav intensitet. Fysisk træning er et middel til bevarelse af vægttab og til at forebygge sygdomme associeret med svær overvægt, herunder hypertension, hyperkolesterolæmi, hypertriglyceridæmi, insulinresistens og erektil dysfunktion (4754)

Kontraindikationer

Ingen generelle, men træningen skal tage højde for konkurrerende sygdomme. Ved meget svær overvægt bør man overveje at afstå fra vægtværende idræt pga. øget skadefrekvens (4774) og samtidig råde til fokus på ikke-vægtbærende motion, indtil et vist vægttab er opnået. 

Referencer

4754. Pedersen BK, Andersen LB et al. Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen. 2018; 4.0, https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/fysisk-aktivitet---haandbog-om-forebyggelse-og-behandling (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4770. Barry VW, Baruth M, Beets MW et al. Fitness vs. fatness on all-cause mortality: a meta-analysis. Prog Cardiovasc Dis. 2014; 56(4):382-90, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24438729 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4772. Johns DJ, Hartmann-Boyce J, Jebb SA et al. Diet or exercise interventions vs combined behavioral weight management programs: a systematic review and meta-analysis of direct comparisons. J Acad Nutr Diet. 2014; 114(10):1557-68, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25257365 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4774. Nielsen RO, Bertelsen ML, Parner ET et al. Running more than three kilometers during the first week of a running regimen may be associated with increased risk of injury in obese novice runners. Int J Sports Phys Ther. 2014; 9(3):338-45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24944852 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...