Syrerelaterede sygdomme

Revideret: 18.04.2023

De syrerelaterede sygdomme omfatter Ulcussygdom, Gastro-øsofageal reflukssygdom og formentlig visse tilfælde af Funktionel dyspepsi. Patienten præsenterer sig med dyspepsi (smerte eller ubehag i epigastriet/øvre abdomen), halsbrand, sure opstød, kvalme, nedsat appetit eller med vage klager over "dårlig fordøjelse" eller "for meget mavesyre". Det er ikke ud fra symptomerne muligt at skelne mellem de forskellige sygdomme. 

 

Patienter med syrerelaterede symptomer uden faresignaler behøver ikke rutinemæssigt at udredes med gastroskopi (5928). Patienter med dominerende reflukssymptomer (halsbrand/sure opstød) kan behandles empirisk med syrepumpehæmmer (4469). Øvrige patienter kan testes for Helicobacter pylori, fx med en pusteprøve eller en fæces-antigentest. Disse to tests er diagnostisk ligeværdige. Kun patienter med verificeret Helicobacter pylori-infektion behandles med eradikationskur (se Tabel 1 i Helicobacter pylori) (2595)

 

Henvisning til udredning (gastroskopi) skal altid ske ved faresignaler (vægttab, synkebesvær, anæmi etc.) og kan overvejes ved manglende effekt af primær behandling eller ved langvarige gener. 

Referencer

5928. Jarbøl DE, Haastrup PF, Kjeldsen HC et al. Dyspepsi og gastroøsofagealreflukssygdom hos voksneUdredning og behandling. dsam. 2021; 2, https://vejledninger.dsam.dk/media/files/23/dyspepsi-2021-vejledning_rev-s31.pdf (Lokaliseret 18. april 2023)

 

2595. Bytzer P, Dahlerup J, Eriksen JR et al. Helicobacter pylori infektion: Diagnostik og behandling. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. 2020, https://dsgh.dk/wp-content/uploads/2022/06/HP_guideline_revideret_2020.pdf (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

4469. Havelund T, Lødrup A, Miliam P et al. Gastroøsofageal reflukssygdom: Diagnostik og behandling. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. 2018, https://dsgh.dk/wp-content/uploads/2022/06/Gastrooesofageal_reflukssygdom.pdf (Lokaliseret 18. april 2023)