Funktionel dyspepsi

Revideret: 25.08.2021

Ved dyspepsi forstås smerte eller ubehag centreret i epigastriet, og som skønnes at have sin oprindelse i den øvre del af mave-tarmkanalen. Funktionel dyspepsi eller non-ulcus-dyspepsi betegner en tilstand med dyspepsi uden endoskopiske forandringer i ventrikel eller duodenum. Op til 70 % af patienter, der henvender sig i almen praksis med dyspepsi, har normal endoskopi og dermed funktionel dyspepsi. 

Behandlingsvejledning

Placebokontrollerede undersøgelser har ikke givet evidens for, at motilitetsstimulerende midler er effektive. Den symptomlindrende effekt - effekten er beskeden og synes begrænset til personer med samtidige gener fra gastro-øsofageal reflukssygdom. Non-farmakologisk behandling bør altid overvejes (2597)

 

Flere store, veldesignede kontrollerede undersøgelser har ikke kunnet bekræfte, at eradikationsbehandling af en evt. Helicobacter pylori -infektion hos patienter med funktionel dyspepsi har nævneværdig symptomlindrende effekt. 

Referencer

5023. Pittayanon R, Yuan Y, Bollegala NP et al. Prokinetics for Functional Dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 10(10), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30335201/ (Lokaliseret 11. marts 2022)

 

5024. Pinto-Sanchez MI, Yuan Y, Hassan A et al. Proton Pump Inhibitors for Functional Dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 11(11), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29161458/ (Lokaliseret 11. marts 2022)

 

2597. Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk vejledning for almen praksis: Dyspepsi - Udredning og behandling af voksne med symptomer fra øvre mave-tarm-kanal. 2009; , http://www.dsam.dk/files/9/dyspepsi_med_links_og_sidetilpasset.pdf (Lokaliseret 16. februar 2022)