Funktionel dyspepsi

Revideret: 18.04.2023

Ved dyspepsi forstås smerte eller ubehag centreret i epigastriet, og som skønnes at have sin oprindelse i den øvre del af mave-tarmkanalen. Funktionel dyspepsi eller non-ulcus-dyspepsi betegner en tilstand med dyspepsi uden endoskopiske forandringer i ventrikel eller duodenum. Op til 70 % af patienter, der henvender sig i almen praksis med dyspepsi, har normal endoskopi og dermed funktionel dyspepsi. 

Behandlingsvejledning

Placebokontrollerede undersøgelser har ikke givet evidens for, at motilitetsstimulerende midler er effektive. Den symptomlindrende effekt af syrepumpehæmmere alene er beskeden og synes begrænset til personer med samtidige gener fra gastro-øsofageal reflukssygdom. Non-farmakologisk behandling bør altid overvejes (5928)

 

Flere store, veldesignede kontrollerede undersøgelser har ikke kunnet bekræfte, at eradikationsbehandling af en evt. Helicobacter pylori -infektion hos patienter med funktionel dyspepsi har nævneværdig symptomlindrende effekt. 

Referencer

5928. Jarbøl DE, Haastrup PF, Kjeldsen HC et al. Dyspepsi og gastroøsofagealreflukssygdom hos voksneUdredning og behandling. dsam. 2021; 2, https://vejledninger.dsam.dk/media/files/23/dyspepsi-2021-vejledning_rev-s31.pdf (Lokaliseret 18. april 2023)

 

5023. Pittayanon R, Yuan Y, Bollegala NP et al. Prokinetics for Functional Dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 10(10), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30335201/ (Lokaliseret 11. marts 2022)

 

5024. Pinto-Sanchez MI, Yuan Y, Hassan A et al. Proton Pump Inhibitors for Functional Dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 11(11), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29161458/ (Lokaliseret 11. marts 2022)