Nedre urinvejssymptomer (Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS)

Revideret: 07.04.2020

Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) udgør en samlet betegnelse for en række vandladningssymptomer på baggrund af forskellige patologiske forhold i og uden for de nedre urinveje (tabel 1). Symptombilledet er typisk forårsaget af infravesikal obstruktion og kan i virkeligheden manifestere sig hos begge køn. 

 

LUTS kan underinddeles i: 

  1. Blærefyldningssymptomer, der relaterer sig til blærens reservoirfunktion.
    • Overaktiv blæresyndrom (OAB) er et symptomkompleks domineret af blærefyldningssymptomer, herunder imperiøs vandladningstrang (urgency), hyppig vandladningstrang (pollakisuri), natlig vandladning (nykturi) og/eller tranginkontinens (urgency-inkontinens).
    • Anstrengelsesinkontinens (stressinkontinens) hos kvinder skyldes oftest en defekt suspension af urinrør og blærehals pga. svækkelse af bækkenbundens muskler og bindevæv, men kan også skyldes neuromuskulære forandringer ved urinrørets lukkemuskel. Hos mænd er stressinkontinens oftest iatrogen efter prostatakirurgi.
    • Natlig vandladning (nykturi) hos voksne kan udover at være en del af OAB skyldes et stort væskeindtag i aftentimerne, insufficient blæretømning, nedsat blærekapacitet eller - specielt hos ældre - natlig polyuri hvor natdiuresen overstiger blærekapaciteten (fx pga. nedsat ADH-produktion eller nedsat hjertepumpefunktion og deraf følgende natlig ødemudskillelse). Ved natlig polyuri vil den natlige diurese (inkl. første morgenvandladning) hos ældre overstige 35% af døgndiuresen, mens grænsen hos yngre er 20%.
  2. Blæretømningssymptomer, der relaterer sig til vandladningen.
    Det kan dreje sig om igangsætningsbesvær, slap stråle, mangelfuld blæretømning, bugpressevandladning og efterdryp.

Tabel 1. 

Eksempler på sygdomme, der kan påvirke de nedre urinvejes funktion  

Påvirkning af blærens reservoirfunktion 

Fødselsskader med svækket bækkenbund. 

Senfølger efter radikal prostatektomi eller strålebehandling i det lille bækken. 

Diabetisk neuropati. 

Blæretumorer, blæresten og urinvejsinfektion. 

Suprapontine neurologiske lidelsersom apopleksi og Parkinsons sygdom. 

Påvirkning af blærens tømningsfunktion 

Benign prostata hyperplasi eller lokalavanceret prostatacancer og deraf afledt infravesikal obstruktion med påvirkning af blærens reservoirfunktion i form af detrusor overaktivitet. 

Uretralstriktur. 

Genitalprolaps hos kvinder. 

Detrusor hypokontraktilitet er typisk idiopatisk og ses specielt hos ældre, men kan tillige være forårsaget af antikolinerge lægemidler, diabetisk neuropati, radikal bækkenkirurgi eller langvarig øget udløbsmodstand. 

Rygmarvsskader. 

 

På grund af den udtalte autonome innervation har lægemidler med effekt på det autonome nervesystem en naturlig plads i behandlingen af dysfunktion af de nedre urinveje. 

 

Tabel 2. 

Behandling af vandladningsforstyrrelser  

 

Tilstand  

Kan forsøges behandlet med  

Urinblære 

Overaktiv blæresyndrom (OAB). Trang-inkontinens (urgency-inkontinens) 

Påvirkning af blærens reservoirfunktion 

Muskarinreceptorblokkere: - Darifenacin - Fesoterodin - Oxybutynin - Solifenacin - Tolterodin - Trospiumchlorid 

β-3-adrenoceptoragonist: Mirabegron 

Blandet virkning: - Flavoxat 

Uretra 

Anstrengelsesinkontinens (stressinkontinens) 

Serotonin- og noradrenalin-genoptagshæmmer: - Duloxetin 

Prostata 

Godartet forstørret prostata 

α-adrenoreceptorblokkere: - Alfuzosin - Doxazosin - Tamsulosin - Terazosin 5-α-reduktasehæmmer

Dutasterid - Finasterid 

α-adrenoreceptorblokkere, kombinationer:
Dutasterid - Tamsulosin 

PDE5-inhibitorer: Tadalafil 

Nyrer 

Natlig polyuri 

Vasopressinanalog: - Desmopressin