Enuresis nocturna hos børn

Revideret: 12.08.2021

De fleste børn med enuresis nocturna har en høj natlig urinudskillelse, evt. i sammenhæng med en manglende natlig stigning i det antidiuretiske hormon, mens nedsat funktionel blærekapacitet er kausal hos skønsmæssigt 20-30 %. Manglende vækbarhed ved forskellige stimuli, såsom en fyldt blære, synes også at spille en rolle hos en del. Udredning bør, ud over anamnese og objektiv undersøgelse, inkludere urinstiks, væske-vandladningsskema og blevejning. 

Behandlingsvejledning

Behandling påbegyndes oftest i 6-7-års-alderen. 

 

Non-farmakologisk behandling 

Konditionering af miktionsrefleksen med ringeapparat bør være 1. valg af behandling hos børn med primær enuresis nocturna (3067). Et Cochrane review fra januar 2005 viste, at ved brug af ringeapparat sætter effekten ind på et senere tidspunkt, men varer længere sammenlignet med antidiuretisk hormon (2829)

 

Medicinsk behandling 

Behandling med antidiuretisk hormon kan anvendes alene eller i kombination med ringeapparat og kan for visse patientgrupper forbedre behandlingsresultatet i forhold til ringeapparat alene. Behandlingspauser af 1 uges varighed bør foretages med jævne mellemrum for at evaluere, om barnet kan undvære medicin og /eller ringeapparat. 

 

Ved manglende effekt af antidiuretisk hormon kan behandling med amitriptylin forsøges. Behandlingseffekten synes dog mindre end ved brug af ringeapparat (2977). Risikoen for tilbagefald ved seponering er stor, men behandlingspauser bør foretages for at evaluere, om medicin kan undværes. Behandling bør varetages på afdelinger med erfaring i behandling af enuresis. 

 

Læs evt. mere om desmopressin under enuresis nocturna og nykturi

Referencer

2977. Caldwell PH, Sureshkumar P, Wong WC. Tricyclic and related drugs for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26789925 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

3067. Arda E, Cakiroglu, Thomas DT. Primary Nocturnal Enuresis: A Review. Nephrourol Mon. 2016; 8(4), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27703953 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

2829. Glazener CMA, Evans JHC, Peto RE. Alarm interventions for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2005; 2, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15846643 (Lokaliseret 4. maj 2023)