Smertefuldt blæresyndrom (kronisk interstitiel cystitis)

Revideret: 12.08.2021

Et forholdsvis sjældent kronisk smertesyndrom med udgangspunkt i det lille bækken og urinblæren fulgt af udtalte nedre urinvejssymptomer som svær pollakisuri og nykturi. Årsagen er ukendt, men i patientgruppen ses en overrepræsentation af andre smertesyndromer som vulvodyni, fibromyalgi, colon irritable og kronisk træthedssyndrom. Ud over en mulig autoimmun genese mistænkes inflammatoriske cytokiner via det sensoriske nervesystem at ødelægge urinblærens beskyttende lag af glucosaminglucaner (GAG) og derved starte en ond symptomcirkel. 

Behandlingsvejledning

Smertelindring og lokal blærebehandling udgør den primære behandling. Herudover har adfærdsregulerende tiltag med stressreduktion og diæt samt afslapnings- udstrækningsøvelser af bækkenets muskler og ligamenter vist effekt. Smertebehandlingen omfatter paracetamol og non-steroide antiinflammatoriske medikamenter (NSAID), om end de ligesom morfika kun har moderat effekt ved viscerale og neuropatiske smerter. Antidepressiva har vist effekt og især amitriptylin er velundersøgt og administreres om aftenen i dosering afhængigt af bivirkninger. Defekt GAG lag kan forsøges helet ved dels blæreskylninger med glucosaminglycaner, dels systemisk ved medicinsk behandling med pentosanpolysulfatnatrium. I akutte smertefaser kan daglige blæreskylninger med lidokain forsøges, om end kun kortvarig effekt kan forventes. Hos nogle patienter har 3 minutters blæredilatation god effekt. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Pentosanpolysulfatnatrium Elmiron®
Navamedic AB
hårde kapsler  100 mg 90 stk.   58,18 174,54