Blæretømningsbesvær

Revideret: 12.08.2021

Blæretømningsbesvær vil typisk lede til LUTS. Herudover kan optræde symptomer på de sekundært afledte komplikationer, som fx urinvejsinfektioner, blæresten og nyrepåvirkning. 

Behandlingsvejledning

Ved benign prostatahyperplasi kan blæretømningen forsøges bedret gennem anvendelse af α-adrenoreceptorblokade, hæmning af 5-α-reduktase eller PDE-5 som monoterapi eller i en kombination, se Benign prostatahyperplasi

Ved andre blæretømningstilstande kan man forsøge α-adrenoreceptorblokade, men dokumentationen er ringe og effekten tvivlsom. Kvinder med urogenital prolaps bør henvises til gynækolog med henblik på korrektion med ringpessar eller vaginalplastik. Ved tilstande, der ikke kan behandles medicinsk eller kirurgisk, kan pædagogiske livstilstiltag evt. kombineret med intermitterende selvkateterisation komme på tale.