Nykturi hos voksne

Revideret: 12.08.2021

Nykturi hos voksne kan skyldes stort væskeindtag i aftentimerne, overaktiv blæresyndrom, insufficient blæretømning, nedsat blærekapacitet eller - specielt hos ældre - natlig polyuri hvor natdiuresen overstiger blærekapaciteten. Sidstnævnte skyldes typisk nedsat ADH produktion eller nedsat hjertepumpefunktion og deraf følgende ødemudskillelse. Ved natlig polyuri vil den natlige diurese inkl. første morgenvandladning hos ældre overstige 35 % af døgndiuresen, hos yngre udgør den 20 %. Natlig polyuri diagnosticeres ved hjælp af væske-vandladningsskema, der skal udføres på alle patienter før overvejelse af medicinsk behandling. Udredning af nykturi bør herudover foretages som beskrevet under Overaktiv blæresyndrom

Behandlingsvejledning

Non-farmakologisk behandling 

Før medicinsk behandling overvejes, bør man korrigere evt. uhensigtsmæssige drikke- og toiletvaner. Et stort væskeindtag i aftentimerne bør reduceres. 

 

Medicinsk behandling 

Ved natlig udskillelse af deklive ødemer er et loopdiuretikum kl. 16 førstevalgsbehandling i evt. kombination med anden årsagsspecifik behandling. Behandling med antidiuretisk hormon er potent og bør kun forsøges ved verificeret natlig polyuri. Specielt ældre patienter bør følges med tæt kontrol af væskeindtag, vægt og elektrolytbalance. 

 

Se også midler mod enuresis nocturna og nykturi