Tamiflu®

J05AH02
 
 

Anvendelsesområder

 • Behandling af influenza A og B hos voksne og børn, herunder fuldbårne nyfødte. 
 • Profylakse mod influenza hos voksne og børn over 1 år efter eksposition og i særlige tilfælde før eksposition under influenzaepidemi i befolkningen. Under pandemisk influenzaudbrud endvidere profylakse mod influenza hos børn under 1 år efter eksposition.

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 30 mg, 45 mg eller 75 mg (kun til beredskab) oseltamivir (som phosphat). 

Doseringsforslag

 • Hvis der er behov for oral suspension:
  • Kan indholdet af kapsler anvendes til magistrel fremstilling af oral suspension. Se yderligere oplysninger i produktresumé.
  • Men fabriksfremstillet Tamiflu® pulver til oral suspension, bør om muligt foretrækkes. Tamiflu® pulver til oral suspension er ikke markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek.
  • Indholdet af kapsel/kapsler kan også opblandes i en sød fødevare og derefter straks synkes.

 

Behandling  

Alder 

Legemsvægt 

Dosering 

Voksne og børn ≥ 13 år 

> 40 kg 

75 mg 2 gange dgl. i 5 dage* 

Børn 1-12 år 

> 40 kg 

75 mg 2 gange dgl. i 5 dage* 

23-40 kg 

60 mg 2 gange dgl. i 5 dage* 

15-23 kg 

45 mg 2 gange dgl. i 5 dage* 

10-15 kg 

30 mg 2 gange dgl. i 5 dage* 

Børn** < 1 år 

 

3 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. i 5 dage* 

* Immunkompromitterede: Behandles med dosis i 10 dage

** Fuldbårne (dvs. gælder ikke spædbørn med fosteralder < 36 uger). 

 

 

Profylakse efter eksposition  

Alder 

Legemsvægt 

Dosering 

Voksne og børn ≥ 13 år 

> 40 kg 

75 mg 1 gang dgl. i 10 dage* 

Børn 1-12 år 

> 40 kg 

75 mg 1 gang dgl. i 10 dage* 

23-40 kg 

60 mg 1 gang dgl. i 10 dage* 

15-23 kg 

45 mg 1 gang dgl. i 10 dage* 

10-15 kg 

30 mg 1 gang dgl. i 10 dage* 

Børn** < 1 år 

 

3 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl. i 10 dage*** 

* Immunkompromitterede ≥ 1 år: Ovennævnte doser gives 2 gange dgl. 

** Fuldbårne (dvs. gælder ikke for spædbørn med fosteralder < 36 uger) 

*** Immunkompromitterede < 1 år: Samme dosis som ikke-immunkompromitterede. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør indledes inden for 48 timer efter symptomdebut.
 • Oseltamivir erstatter ikke influenzavaccination.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand.
 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Indholdet har en bitter smag. Den bitre smag kan skjules ved samtidig indtagelse af fx honning, chokolade eller karamel.
 • Ordineres som kapsler 30 mg og 45 mg, da kapsler 75 mg kun er til beredskab.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne og børn ≥ 13 år: 

   

  Behandling 

  • GFR 30-60 ml/min. 30 mg 2 gange dgl.
  • GFR 10-30 ml/min. 30 mg 1 gang dgl.
  • GFR < 10 ml/min. Erfaring savnes.
  • Hæmodialyse. 30 mg efter hver hæmodialysebehandling.
  • Peritonealdialyse. 30 mg som engangsdosis.

  Profylakse 

  • GFR 30-60 ml/min. 30 mg 1 gang dgl.
  • GFR 10-30 ml/min. 30 mg hver 2. dag.
  • GFR < 10 ml/min. Erfaring savnes.
  • Hæmodialyse. 30 mg efter hver 2. hæmodialysebehandling.
  • Peritonealdialyse. 30 mg 1 gang ugentlig.

  Børn < 13 år: 

  Erfaring savnes vedr. børn med nedsat nyrefunktion.  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Øresmerter Otitis media
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes simplex, Infektion i øvre luftveje
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Rhinitis, Rhinoré, Sinuitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Bevidsthedspåvirkning
Hud og subkutane væv Dermatitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Colitis, Gastro-intestinal blødning
Lever og galdeveje Fulminant levercellenekrose, Leverinsufficiens
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Delirium, Hallucinationer, Konfusion
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Conjunctivitis, otitis media, øresmerter, kramper og alvorlige neuropsykiatriske reaktioner er især set hos børn og unge. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 6.000 eksponerede på et tidspunkt under graviditeten (formentlig nogle flere, men der er et overlap mellem de relevante datakilder, som ikke tillader yderligere specifikation). Heraf omkring 1.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I tilfælde af en influenza A (H1N1)v-pandemi kan oseltamivir anvendes 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4349, 4350, 4351, 4352

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: I tilfælde af en influenza A (H1N1)v-pandemi kan oseltamivir anvendes.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Influenzaviruspartiklen har på sin overflade to funktionelt vigtige proteiner - hæmaglutinin og neuraminidase.
 • Hæmaglutinin er viruspartiklens receptor, der formidler bindingen mellem partiklen og sialylsyrederivater på overfladen af epitelcellerne i luftvejene.
 • Neuraminidase er i stand til at spalte sialylsyre, der findes i store mængder på overfladen af epitelcellerne i luftvejene og i den slim, der dækker epitelcellerne.
 • Neuraminidase kan således spalte den cellulære receptor for hæmaglutinin.
 • Uden en funktionel neuraminidase vil luftvejssekretet opretholde sin viskositet, og virus vil klumpe sammen og ikke være i stand til at forlade den inficerede celle. Dermed kan virus ikke sprede sig i luftvejene.
 • Neuraminidasehæmmere bindes irreversibelt til neuraminidasens aktive område og blokerer enzymaktiviteten.

Farmakokinetik

 • Oseltamivirfosfat er en prodrug, som i leveren omdannes til den aktive substans oseltamivircarboxylat.
 • Biotilgængelighed ca. 75 %.
 • Plasmahalveringstid 6-10 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne som oseltamivircarboxylat.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) hårde kapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 067703
10 stk. (BEREDSKABSMEDICIN)
(A) hårde kapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 106006
10 stk. (blister)
126,70 12,67 63,35
(A) hårde kapsler 45 mg (kan dosisdisp.) 067715
10 stk. (BEREDSKABSMEDICIN)
(A) hårde kapsler 45 mg (kan dosisdisp.) 106017
10 stk. (blister)
236,55 23,66 78,85
(A) hårde kapsler 45 mg (kan dosisdisp.) 195067
10 stk. (blister) (2care4)
180,30 18,03 60,10
(A) hårde kapsler 45 mg (kan dosisdisp.) 530453
10 stk. (blister) (Orifarm)
177,00 17,70 59,00
(A) hårde kapsler 75 mg (kan dosisdisp.) 067726
10 stk. (BEREDSKABSMEDICIN)

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  30 mg

Præg:
ROCHE, 30 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 5,3 x 14
hårde kapsler 30 mg
 
 
 

Hårde kapsler  45 mg

Præg:
ROCHE, 45 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå
Mål i mm: 5,3 x 14
hårde kapsler 45 mg
 
 
 

Hårde kapsler  75 mg

Præg:
ROCHE, 75 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul, Hvid
Mål i mm: 6,1 x 17,6
hårde kapsler 75 mg
 
 
 

Referencer

4351. Ehrenstein V, Kristensen NR, Monz BU et al. Oseltamivir in pregnancy and birth outcomes. BMC Infect Dis. 2018; 18(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30326840 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4350. Graner S, Svensson T, Beau AB et al. Neuraminidase inhibitors during pregnancy and risk of adverse neonatal outcomes and congenital malformations: population based European register study. BMJ. 2017; 356, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28246106 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4349. Wollenhaupt M, Chandrasekaran A, Tomianovic D. The safety of oseltamivir in pregnancy: an updated review of post-marketing data. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2014; 23(10):1035-42, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995623 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4352. Xie HY, Yasseen AS 3rd, Xie RH et al. Infant outcomes among pregnant women who used oseltamivir for treatment of influenza during the H1N1 epidemic. Am J Obstet Gynecol. 2013; 208(4):293, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23333544 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

30.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. januar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...