Toilax®

A06AB02, A06AG02
 
 
Laksans med primær virkning på peristaltikken i colon.

Anvendelsesområder

 • Korttidsanvendelse ved obstipation
 • Tarmtømning før:
  • operation
  • koloskopi
  • røntgenundersøgelse.

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 5 mg bisacodyl. 

Rektalvæske, suspension. 1 ml indeholder 2 mg bisacodyl.
Kombinationspakning bestående af 5 ml rektalvæske, suspension (svarende til 10 mg bisacodyl) og 4 enterotabletter a 5 mg bisacodyl. 

Doseringsforslag

Korttidsanvendelse ved obstipation 

 

 • Oralt
  • Voksne og børn > 10 år. 5-10 mg.
  • Børn 2-10 år. 5 mg før sengetid.

 

 • Rektalt
  • Voksne og børn > 10 år. 5-10 mg før sengetid eller kort før ønsket defækation.

 

Fuldstændig tarmtømning før operation, rektoskopi eller røntgenundersøgelse 

 

 • Voksne og børn > 10 år
  • 10 mg oralt om morgenen og før sengetid på dagen før undersøgelsen.
  • Derefter 10 mg rektalt om morgenen på undersøgelsesdagen.
 • Børn 4-10 år
  • 5 mg oralt ved sengetid på dagen før undersøgelse.
  • Derefter 5-10 mg rektalt om morgenen på undersøgelsesdagen.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn < 10 år uden lægens anvisning.
 • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.
 • Enterotabletterne skal synkes hele.
 • Enterotabletter bør ikke tages samtidig med antacida, syrepumpehæmmere eller mælkeprodukter.

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Toksisk megacolon
 • Ileus
 • Akutte abdominalkirurgiske tilstande
 • Svær aktiv inflammatorisk tarmsygdom
 • Svær dehydrering
 • Svær hypokaliæmi.

Forsigtighedsregler

 • Langvarig indtagelse kan medføre væsentlige væske- og elektrolytforstyrrelser og forstyrrelse af tarmmotorikken.
 • Gastro-intestinal obstruktion og svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom ved tarmtømning før røntgenundersøgelse samt mild og begrænset hæmatokeksi.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hæmatokeksi.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1 %) Colitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Dehydrering.
Synkope.

Den tilgrundliggende årsag til svimmelhed og synkope kan være en vasovagal reaktion. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

 • Initialt dehydrering med tab af kalium og andre elektrolytter.
 • Ved kronisk overdosering hypokaliæmi med metabolisk alkalose samt nyresten.
 • Beskadigelse af nyretubuli er rapporteret ved kronisk misbrug af laksantia.

Farmakodynamik

 • Lokalt virkende kontaktlaksans. Efter hydrolyse i colon stimulerer bisacodyl peristaltikken samtidig med, at ophobningen af vand og elektrolytter øges. Dette stimulerer defækation, reducerer transporttiden i tarmen og blødgør fæces.
 • Virkningen indtræder efter 6-12 timer (oralt) og efter 5-20 minutter (rektalt).

Farmakokinetik

 • Bisacodyl er en prodrug, som hydrolyseres i colon til den aktive substans BHPM.
 • Den systemiske absorption af BHPM er ringe.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Rektalvæske og kombinationspakning med enterotabletter og rektalvæske
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).

Indholdsstoffer

Bisacodylenterotabletter  5 mgrektalvæske, suspension  2 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Quinolingult (E104) : enterotabletter 5 mg
Andre:
Lactose : enterotabletter 5 mg
Macrogoler : enterotabletter 5 mg, rektalvæske, suspension 2 mg/ml

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 103952
1 pk komb.(4 enterotab+1 klys)
80,80 90,80 30,27
(HA) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 104992
50 pk komb.(4 enterotab+1 kly)
908,00 918,00 6,12
(HF) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 421962
25 stk.
ikke fast pris
(HF) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 578794
100 stk.
ikke fast pris
(HF) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 055062
200 stk.
ikke fast pris
(HA) rektalvæske, suspension 2 mg/ml 136721
1 tube a 5 ml
51,20 12,24
(HA) rektalvæske, suspension 2 mg/ml 103937
5 tuber a 5 ml
94,25 4,17
(HA) rektalvæske, suspension 2 mg/ml 103945
50 tuber a 5 ml
578,45 2,35

Foto og identifikation

Enterotabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 6
enterotabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

14.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...