Louise Thrane
(Forfatter og referent)

Louise Thrane, Informationsfarmaceut
Dansk Lægemiddel Information A/S
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger