Fibrater

C10AB

Revideret: 23.05.2023

Fibrater sænker VLDL-kolesterol og i visse tilfælde chylomikronkoncentrationen. LDL-kolesterol kan falde eller stige, og HDL-kolesterol kan stige. Virkemåden er uafklaret. Behandlingen medfører øget biliær kolesteroludskillelse, hvilket fremmer dannelsen af galdesten. Fibrater kan reducere triglycerider med 20-50 %. 

Anvendelsesområder

Anvendes til behandling af svær hypertriglyceridæmi samt ved kombineret hyperlipidæmi og isoleret hyperkolesterolæmi, når et statin ikke kan anvendes. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Nedsat nyrefunktion 

Gemfibrozil er kontraindiceret ved eGFR 0-30 ml/min. Ved eGFR 30-60 ml/min anbefales initialdosis 900 mg dgl. med måling af nyrefunktionen før dosisøgning.  

Bezafibrat er kontraindiceret ved eGFR < 15 ml/min.  

Nedsat leverfunktion

Gemfibrozil er kontraindiceret ved nedsat leverfunktion (Child-Pugh A, B og C). 

Bezafibrat er kontraindiceret ved nedsat leverfunktion (Child-Pugh A, B og C) specielt ved galdestase. 

Forsigtighedsregler

Kombinationsbehandling med fibrat og statinerøger risikoen for udvikling af myopati samt rhabdomyolyse og er en specialistopgave. 

 
 
Gå til toppen af siden...