Gemfibrozil

C10AB

Revideret: 23.05.2023

Gemfibrozil er et fibrat, som nedsætter plasmakoncentrationen af VLDL-kolesterol og øger HDL-kolesterol. Tillige er der en moderat LDL-sænkende effekt og en mulig gunstig effekt på koagulationssystemet. I en stor primær interventionsundersøgelse nedsatte gemfibrozil incidensen af myokardieinfarkt og pludselig død med 34 %. I undergruppen med triglycerider > 2,3 mmol og LDL-/HDL-kolesterol > 5 mmol/l blev incidensen af myokardieinfarkt reduceret med 71 %. 

Anvendelsesområder

Anvendes til behandling af hypertriglyceridæmi.

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Nedsat nyrefunktion 

Gemfibrozil er kontraindiceret ved eGFR 0-30 ml/min. Ved eGFR 30-60 ml/min anbefales initialdosis 900 mg dgl. med måling af nyrefunktionen før dosisøgning.  

Nedsat leverfunktion

Gemfibrozil er kontraindiceret ved nedsat leverfunktion (Child-Pugh A, B og C). 

Forsigtighedsregler

Kombinationsbehandling med fibrat og statiner øger risikoen for udvikling af myopati samt rhabdomyolyse og er en specialistopgave. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Gemfibrozil Lopid®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  600 mg 98 stk. (blister)   5,78 11,56
Gemfibrozil Lopid®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk. (blister)   5,75 11,50
Gemfibrozil Lopid®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  600 mg 90 stk.   6,83 13,67
Gemfibrozil Lopid®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk. (blister)  
Gemfibrozil Lopid®
Pfizer
hårde kapsler  300 mg 100 stk. (blister)  
Gemfibrozil Lopid®
Pfizer
hårde kapsler  300 mg 100 stk. (blister)   5,49 21,94
Gemfibrozil Lopid®
Pfizer
hårde kapsler  300 mg 100 stk. (blister)  

Referencer

133. Rubins HB, Robins SJ, Collins D et al. Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group. N Engl J Med. 1999; 341(6):410-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10438259/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...