Omega 3-fedtsyre-præparater

Revideret: 12.10.2021

Icosapentethyl er en stærk oprenset stabil ethylester af omega-3 fedtsyren icosapentaensyre (fiskeolie), som reducerer leverens syntese og frigivelse af triglycerider samt VLDL-kolesterol. Virkemåde af icosapentethyl er ikke fuldt afklaret, men den har sandsynligvis anti-inflammatorisk effekt, reducerer niveauet af skadelige triglyceridholdige proteiner og en beskyttende antioxidant effekt. 

 

I et studie, hvor der indgik patienter med enten kardiovaskuIær sygdom eller diabetes med mindst en kardiovaskulær risikofaktor, observerede man efter 5 år i den icosapentethyl behandlede gruppe 17 % kardiovaskulære hændelser og i placebogruppen 22 % kardiovaskulære hændelser. Alle patienter havde forhøjet triglycerider og var i statinbehandling. I studiet reducerede icosapentethyl triglycerid niveauet gennemsnitligt med 20 % (5484).  

Anvendelsesområder

Icosapentethyl anvendes til behandling af statinbehandlede patienter med forhøjet triglycerider, som har kardiovaskulær sygdom eller diabetes med mindst en kardiovaskulær risikofaktor. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Icosapentethyl Vazkepa
Amarin
bløde kapsler  998 mg 120 stk.  

Referencer

5484. Bhatt DL, Steg PG, Miller M et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. N Engl J Med. 2019; 380(11):11-221, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30415628/ (Lokaliseret 12. oktober 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...