Icosapentethyl

C10AX

Revideret: 23.05.2023

Icosapentethyl er en stærk oprenset stabil ethylester af omega-3 fedtsyren icosapentaensyre (fiskeolie), som reducerer leverens syntese og frigivelse af triglycerider samt VLDL-kolesterol. Virkemåde af icosapentethyl er ikke fuldt afklaret, men den har sandsynligvis anti-inflammatorisk effekt, reducerer niveauet af skadelige triglyceridholdige proteiner og en beskyttende antioxidant effekt. 

 

I et studie, hvor der indgik patienter med enten kardiovaskuIær sygdom eller diabetes med mindst en kardiovaskulær risikofaktor, observerede man efter 5 år i den icosapentethyl behandlede gruppe 17 % kardiovaskulære hændelser og i placebogruppen 22 % kardiovaskulære hændelser. Alle patienter var i statinbehandling og havde triglyceridværdier ³ 1,7 mmol/l /³ 150 mg/dl . I studiet reducerede icosapentethyl triglycerid niveauet gennemsnitligt med 20 % (5484)

Anvendelsesområder

Icosapentethyl anvendes til at reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser hos statinbehandlede patienter med triglyceridværdier ³ 1,7 mmol/l/ ³ 150 mg/dl, som er diagnosticeret med kardiovaskulær sygdom eller diabetes og har mindst en anden kardiovaskulær risikofaktor. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Icosapentethyl Vazkepa
Amarin
bløde kapsler  998 mg 120 stk.   16,75 67,15

Referencer

5484. Bhatt DL, Steg PG, Miller M et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. N Engl J Med. 2019; 380(11):11-221, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30415628/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...