Omega 3-fedtsyre-præparater

Revideret: 12.10.2021

Icosapentethyl er en stærk oprenset stabil ethylester af omega-3 fedtsyren icosapentaensyre (fiskeolie), som reducerer leverens syntese og frigivelse af triglycerider samt VLDL-kolesterol. Virkemåde af icosapentethyl er ikke fuldt afklaret, men den har sandsynligvis anti-inflammatorisk effekt, reducerer niveauet af skadelige triglyceridholdige proteiner og en beskyttende antioxidant effekt. 

 

I et studie, hvor der indgik patienter med enten kardiovaskuIær sygdom eller diabetes med mindst en kardiovaskulær risikofaktor, observerede man efter 5 år i den icosapentethyl behandlede gruppe 17 % kardiovaskulære hændelser og i placebogruppen 22 % kardiovaskulære hændelser. Alle patienter havde forhøjet triglycerider og var i statinbehandling. I studiet reducerede icosapentethyl triglycerid niveauet gennemsnitligt med 20 % (5484).  

 

Ovenstående er ikke dækkende for Omega-3-syreethylestre 90 (Lipomeg). 

Anvendelsesområder

Icosapentethyl anvendes til behandling af statinbehandlede patienter med forhøjet triglycerider, som har kardiovaskulær sygdom eller diabetes med mindst en kardiovaskulær risikofaktor. 

 

Omega-3-syreethylestre 90 anvendes til behandling af hypertriglyceridæmi

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Omega-3-syreethylestre 90 Lipomeg
Strides Nordic
bløde kapsler  1000 mg 100 stk.   11,44
Icosapentethyl Vazkepa
Amarin
bløde kapsler  998 mg 120 stk.   67,46

Referencer

5484. Bhatt DL, Steg PG, Miller M et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. N Engl J Med. 2019; 380(11):11-221, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30415628/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...