Lopid®

C10AB04
 
 
Middel til sænkning af plasma-triglycerid og -kolesterol, fibrat.

Anvendelsesområder

Alvorlig hypertriglyceridæmi samt primær eller blandet hyperkolesterolæmi, når et statin ikke kan anvendes. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg gemfibrozil. 

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 300 mg gemfibrozil. 

Doseringsforslag

Voksne 

600 mg 2 gange dgl., evt. 900 mg som enkeltdosis om aftenen. 


Bemærk:
 

 • Tabletter
  • Synkes hele med et glas vand
  • Tages mindst 30 minutter før et måltid
  • Bør ikke anvendes til børn.
 • Kapsler
  • Synkes hele med et glas vand
  • Kan om nødvendigt åbnes
  • Indholdet har en bitter smag
  • Tages mindst 30 minutter før et måltid
 • Bør ikke anvendes til børn.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Anvendelse er kontraindiceret pga. manglende erfaring. 

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Anbefalet startdosis er 900 mg dgl. Nyrefunktionen bør vurderes før evt. dosisøgning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion (Child-Pugh A, B og C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Lidelser i galdeveje og -blære samt galdesten
 • Samtidig behandling med repaglinid, selexipag eller simvastatin.

Forsigtighedsregler

 • Leverfunktionsprøver bør regelmæssigt kontrolleres under behandlingen.
 • I sjældne tilfælde er rapporteret knoglemarvspåvirkning og "blodtælling" anbefales med fx 4 mdr.s interval i det første behandlingsår.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Eksem Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Atrieflimren
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Trombocytopeni
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Appendicitis, Pancreatitis
Lever og galdeveje Cholecystitis, Hepatitis, Kolestase, Leverpåvirkning Galdesten
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Myopati, Rhabdomyolyse Myalgi
Nervesystemet Paræstesier, Perifer neuropati
Psykiske forstyrrelser Depression
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Nedsat libido
Hud og subkutane væv Alopeci, Eksfoliativ dermatitis, Fotosensibilitet

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lopid®

Gemfibrozil er en potent hæmmer af flere CYP-enzymer (CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 og CYP1A2) og derudover også af UDP-glucosyltransferase (UGTA1 og UGTA3) og OATP1B1-transportproteinet. Dette giver anledning til en række interaktioner, hvoraf flere medfører kontraindikationer: 

 • AUC for selexipag og dens aktive metabolitter øges henholdsvis 2 og 11 gange ved samtidig behandling med gemfibrozil. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Kombination med repaglinid er kontraindiceret pga. øget risiko for hypoglykæmi.
 • Kombination med simvastatin er kontraindiceret og samtidig indgift af andre statiner bør ske med forsigtighed, da det kan medføre rhabdomyolyse. Denne kombinationsbehandling må opfattes som en specialistopgave.
 • Gemfibrozil forstærker virkningen af orale antikoagulantia. Dosis af antikoagulantia må derfor nedsættes til 33-50 %.
 • Plasmakoncentrationen af bexaroten øges kraftigt og samtidig brug af gemfibrozil anbefales ikke.
 • AUC for enzalutamid kan forøges 2,2 gange ved samtidig behandling med gemfibrozil og kombinationen bør undgås. Dosis af enzalutamid bør nedsættes, hvis samtidig behandling skønnes nødvendig.
 • Der er set øget risiko for myopati og rhabdomyolyse ved kombination med colchicin.

Anionbyttere kan nedsætte biotilgængeligheden af gemfibrozil. Midlerne bør tages med mindst 2 timers interval. 

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Fibrater sænker VLDL og i visse tilfælde chylomikronkoncentrationen. LDL kan falde eller stige, og HDL kan stige. Virkemåden er uafklaret. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionen fra kapslerne.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres delvis i leveren. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer.
 • < 6 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 600 mg, Pfizer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 600 mg, Pfizer (2care4)  kærv: ikke oplyst
filmovertrukne tabletter 600 mg, Pfizer (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages mindst 30 minutter før et måltid.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

 
hårde kapsler 300 mg, Pfizer (2care4)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 300 mg, Pfizer (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages mindst 30 minutter før et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt åbnes.

Indholdet har en bitter smag.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
filmovertrukne tabletter 600 mg
Farve
Andre
600 mg  (2care4)
Farve
Andre
600 mg  (Orifarm)
hårde kapsler 300 mg  (2care4)
300 mg  (Orifarm)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med isoleret svær forhøjelse af triglycerid eller patienter med kombineret hyperlipidæmi evt. i kombination med statin.
 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 481031
90 stk.
337,00 3,74 7,49
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 469346
98 stk. (blister)
416,35 4,25 8,50
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 128590
100 stk. (blister)
455,00 4,55 9,10
(B) hårde kapsler 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 104499
100 stk. (blister)
Udgået 07-08-2023
(B) hårde kapsler 300 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 522341
100 stk. (blister)
Udgået 18-09-2023

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 19
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...