Lopid®

C10AB04
 
 
Middel til sænkning af plasma-triglycerid og -kolesterol, fibrat.

Anvendelsesområder

Alvorlig hypertriglyceridæmi samt primær eller blandet hyperkolesterolæmi, når et statin ikke kan anvendes. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg gemfibrozil.
Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 300 mg gemfibrozil. 

Doseringsforslag

Voksne 

600 mg 2 gange dgl., evt. 900 mg som enkeltdosis om aftenen. Dosis bør indtages mindst 30 min. før et måltid.
 

Bemærk:  

Bør ikke anvendes til børn. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Anvendelse er kontraindiceret pga. manglende erfaring. 

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Anbefalet startdosis er 900 mg dgl. Nyrefunktionen bør vurderes før evt. dosisøgning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Lidelser i galdeveje og -blære samt galdesten
 • Samtidig behandling med repaglinid, selexipag eller simvastatin.

Forsigtighedsregler

 • Leverfunktionsprøver bør regelmæssigt kontrolleres under behandlingen.
 • I sjældne tilfælde er rapporteret knoglemarvspåvirkning og "blodtælling" anbefales med fx 4 mdr.s interval i det første behandlingsår.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Eksem, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Atrieflimren.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anæmi, Eosinofili, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Trombocytopeni.
Sløret syn.
Appendicitis, Pancreatitis.
Cholecystitis, Hepatitis, Kolestase, Leverpåvirkning.
Angioødem.
Artralgi, Myopati, Rhabdomyolyse.
Paræstesier, Perifer neuropati.
Depression.
Erektil dysfunktion.
Alopeci, Eksfoliativ dermatitis, Fotosensibilitet.

Interaktioner

Gemfibrozil er en potent hæmmer af flere CYP-enzymer (CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 og CYP1A2) og derudover også af UDP-glucosyltransferase (UGTA1 og UGTA3) og OATP1B1-transportproteinet. Dette giver anledning til en række interaktioner, hvoraf flere medfører kontraindikationer: 

 • AUC for selexipag og dens aktive metabolitter øges henholdsvis 2 og 11 gange ved samtidig behandling med gemfibrozil. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Kombination med repaglinid er kontraindiceret pga. øget risiko for hypoglykæmi.
 • Kombination med simvastatin er kontraindiceret og samtidig indgift af andre statiner bør ske med forsigtighed, da det kan medføre rhabdomyolyse. Denne kombinationsbehandling må opfattes som en specialistopgave.
 • Gemfibrozil forstærker virkningen af orale antikoagulantia. Dosis af antikoagulantia må derfor nedsættes til 33-50 %.
 • Plasmakoncentrationen af bexaroten øges kraftigt og samtidig brug af gemfibrozil anbefales ikke.
 • AUC for enzalutamid kan forøges 2,2 gange ved samtidig behandling med gemfibrozil og kombinationen bør undgås. Dosis af enzalutamid bør nedsættes, hvis samtidig behandling skønnes nødvendig.
 • Der er set øget risiko for myopati og rhabdomyolyse ved kombination med colchicin.

Anionbyttere kan nedsætte biotilgængeligheden af gemfibrozil. Midlerne bør tages med mindst 2 timers interval. 

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Fibrater sænker VLDL og i visse tilfælde chylomikronkoncentrationen. LDL kan falde eller stige, og HDL kan stige. Virkemåden er uafklaret. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionen fra kapslerne.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres delvis i leveren. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer.
 • < 6% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Gemfibrozilfilmovertrukne tabletter  600 mgfilmovertrukne tabletter  600 mg  (2care4) filmovertrukne tabletter  600 mg  (Orifarm) filmovertrukne tabletter  600 mg  (Nordic Prime) hårde kapsler  300 mghårde kapsler  300 mg  (2care4) hårde kapsler  300 mg  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : hårde kapsler 300 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 300 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 600 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg  (2care4) , filmovertrukne tabletter 600 mg  (Nordic Prime) , hårde kapsler 300 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 600 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg  (2care4) , filmovertrukne tabletter 600 mg  (Nordic Prime)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med isoleret svær forhøjelse af triglycerid eller patienter med kombineret hyperlipidæmi evt. i kombination med statin.
 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 481031
90 stk.
134,00 2,98
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 469346
98 stk. (blister)
153,05 3,12
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 128590
100 stk. (blister)
170,00 3,40
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 591972
100 stk. (blister)
201,10 4,02
(B) hårde kapsler 300 mg (kan dosisdisp.) 400143
100 stk. (blister)
353,10 14,12
(B) hårde kapsler 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 104499
100 stk. (blister)
287,15 11,49
(B) hårde kapsler 300 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 522341
100 stk. (blister)
290,00 11,60

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 19
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
LOPID 300
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød, Hvid
Mål i mm: 7,5 x 21,7
hårde kapsler 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

02.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...