Sympatomimetika (midler mod glaukom)

S01EA, S01EC

Revideret: 09.09.2021

Øjets tryk kan nedsættes ved brug af α2-adrenerg stimulerende midler. Dette sker hovedsageligt ved, at kammervandsproduktionen nedsættes, men også ved, at det episklerale venetryk nedsættes, og det uveosklerale flow derved øges. 

Anvendelsesområder

  • Brimonidin anvendes til tryknedsættelse enten alene, hvor en prostaglandinanalog eller β-blokerende midler ikke kan benyttes, eller som supplement til anden tryknedsættende behandling. Brimonidin kan anvendes i kombinationsbehandling med carboanhydrasehæmmer.
  • Kontrol af synsfelt og papilekskavation er essentiel. Ved utilstrækkelig tryksænkning, tiltagende papilekskavation og/eller ved tab af synsfelt skiftes til andet glaukommiddel eller kombinationsbehandling.
  • Apraclonidin har kun virkning i ca. 1 måned, og indikationerne for dette stof er derfor begrænsede. Apraclonidin kan benyttes til at hindre trykstigning efter kataraktkirurgi, kombineret katarakt- og glaukomkirurgi, argon- og YAG-laserbehandling i forreste afsnit. Apraclonidin kan anvendes ved diagnostik af Horners syndrom, idet drypning giver pupildilatation hos patienter med Horners syndrom, mens der ingen dilatation ses i det raske øje. Testen har samme sensibilitet og specificitet som den traditionelle drypning med cocain.

Behandlingsvejledning

Se de enkelte præparater og yderligere om glaukom

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til børn under 2 år.
På grund af risiko for absorptive bivirkninger: Patienter i behandling med MAO-hæmmere, sympatomimetika eller tricykliske antidepressiva. For apraclonidin endvidere atrio-ventrikulært blok og ubehandlet hjerteinsufficiens. 

Forsigtighedsregler

Anvendes med forsigtighed ved angina pectoris, alvorlig hjerteinsufficiens, cerebrovaskulær sygdom, kronisk nyreinsufficiens, Raynauds syndrom og thrombangitis obliterans.

Bivirkninger

Hyperæmi, kløe, irritation og tåreflåd. Hævelse af øjenlågene, sløret syn, øjentørhed. Næse- og mundtørhed. Øjenlågsretraktion (brimonidin).  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Brimonidin Alphagan®
AbbVie
øjendråber, opløsning  2 mg/ml 5 ml   27,67 5,53
Brimonidin Alphagan®
AbbVie
øjendråber, opløsning  2 mg/ml 3 x 5 ml   24,09 4,82
Brimonidin Brimonidintartrat "1A Farma"
1A Farma
øjendråber, opløsning  2 mg/ml 3 x 5 ml   12,74 2,55
Brimonidin Brimonidintartrat "2care4"
Parallelimport
øjendråber, opløsning  2 mg/ml 5 ml   22,24 4,45
Brimonidin Brimonidintartrat "2care4"
Parallelimport
øjendråber, opløsning  2 mg/ml 3 x 5 ml   4,54 0,91
Brimonidin Brimonidintartrat "Paranova"
Parallelimport
øjendråber, opløsning  2 mg/ml 5 ml   22,24 4,45
Brimonidin Brimonidintartrat "Paranova"
Parallelimport
øjendråber, opløsning  2 mg/ml 3 x 5 ml   4,70 0,94
Brimonidin Glaudin
Viatris
øjendråber, opløsning  2 mg/ml 3 x 5 ml   5,39 1,08
Apraclonidin Iopidine®
Essential Pharma
øjendråber, opløsning  5 mg/ml 5 ml   52,68 15,80
Apraclonidin Iopidine®
Essential Pharma
øjendråber, opløsning  10 mg/ml 12 x 2 x 0,25 ml   127,88 63,94
Brimonidin
Brinzolamid
Simbrinza
Novartis
øjendråber, suspension  10 + 2 mg/ml 5 ml (2care4)   42,40
Brimonidin
Brinzolamid
Simbrinza
Novartis
øjendråber, suspension  10 + 2 mg/ml 5 ml   41,42
Brimonidin
Brinzolamid
Simbrinza
Novartis
øjendråber, suspension  10 + 2 mg/ml 5 ml (Orifarm)   41,82
Brimonidin
Brinzolamid
Simbrinza
Novartis
øjendråber, suspension  10 + 2 mg/ml 3 x 5 ml (Abacus)   39,27
Brimonidin
Brinzolamid
Simbrinza
Novartis
øjendråber, suspension  10 + 2 mg/ml 3 x 5 ml   39,18
Brimonidin
Brinzolamid
Simbrinza
Novartis
øjendråber, suspension  10 + 2 mg/ml 3 x 5 ml (Orifarm)   39,27
Brimonidin
Brinzolamid
Simbrinza
Novartis
øjendråber, suspension  10 + 2 mg/ml 3 x 5 ml (2care4)   39,18
Brimonidin
Brinzolamid
Simbrinza
Novartis
øjendråber, suspension  10 + 2 mg/ml 3 x 5 ml (Paranova)   39,18
 
 
Gå til toppen af siden...