Brimonidintartrat "Paranova"

S01EA05
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt α2-receptorstimulerende middel

Anvendelsesområder

 • Anvendes som monoterapi til at nedsætte det intraokulære tryk (IOP) hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, hvor lokalbehandling med β-blokker er kontraindiceret. 
 • Kan endvidere anvendes som supplerende behandling, når det intraokulære tryk (IOP) ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med andre øjenmidler.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg brimonidintartrat. 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe 2 gange dgl.
 • Hvis behandlingen kombineres med andre glaukommidler, skal applikation af præparaterne foregå med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

 

Bemærk: 

 • Børn (> 2 år) skal behandles med forsigtighed, og de bør overvåges nøje på grund af risiko for somnolens.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Må ikke anvendes til børn under 2 år.

På grund af risiko for absorptive bivirkninger:  

 • behandling med MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva.
 • allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved alvorlige eller instabile og ukontrollerede kardiovaskulære sygdomme
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Raynauds syndrom
 • Thrombangitis obliterans
 • Ortostatisk hypotension
 • Depression
 • Skal anvendes med forsigtighed hos patienter med tørre øjne og hos patienter, hvor hornhinden kan være kompromitteret.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjensmerter Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Øjenirritation, Øjenkløe
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Apati
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis, Corneaerosion*, Ændret syn  (nedsat evne til at skelne farver i det blågrønne og violette område) Blefaritis, Fotofobi, Konjunktival pigmentering, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener, Smagsforstyrrelser
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Lokal irritation i øvre luftveje
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier Palpitationer
Psykiske forstyrrelser Depression
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Iritis Miosis
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Synkope

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Brimonidintartrat "Paranova"
 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere kan forøge bivirkningerne.
 • Mulig interaktion med systemiske agonister eller antagonister til adrenerge receptorer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Brimonidintartrat "Paranova" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Brimonidintartrat "Paranova" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet adenylatcyclase og undertrykker den cAMP-afhængige dannelse af kammervæske. Desuden øget uveoskleralt afløb.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i ca. 12 timer.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud.  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 2 mg/ml  (Paranova Danmark)
Brimonidintartrat "Paranova"
438662
5 ml
126,30 25,26 5,05
(B) øjendråber, opløsning 2 mg/ml  (Paranova Danmark)
Brimonidintartrat "Paranova"
465563
3 x 5 ml
Udgået 07-08-2023

Substitution

øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Alphagan AbbVie, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Brimonidintartrat "1A Farma" 1A Farma, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Brimonidintartrat "2care4" (Parallelimport), Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Glaudin Viatris, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

30.08.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...