Cinacalcet og etelcalcetid

H05BX

Revideret: 03.11.2021

Behandlingsvejledning

Primær hyperparatyroidisme (PHPT) 

Behandlingen er primært kirurgisk. Cinacalcet kan anvendes ved symptomatisk PHPT, såfremt det ikke lykkes at kontrollere sygdommen ved kirurgisk behandling, eller hvis kirurgi er kontraindiceret (2543). Medicinsk behandling er endvidere hensigtsmæssig i tilfælde af hypercalcæmisk krise, som skyldes hyperparatyroid hypercalcæmi. Dosis er 30 mg 2 gange dgl., evt. stigende til 60 mg 2 gange dgl. Man skal være opmærksom på risikoen for kvalme, der kan vanskeliggøre adækvat væskeindtag (2545). Behandlingen øger ikke knoglemineraltætheden (bone mineral density - BMD) (1476), og der findes ikke evidens for effekt på hårde endepunkter. Ved samtidig osteoporose kan der suppleres med fx et bisfosfonat (2543)

 

Sekundær hyperparatyroidisme (SHPT) ved kronisk nyresygdom
Denne tilstand forebygges og behandles konventionelt med et calciumtilskud, fosfatbindere og 1α-hydroxylerede D-vitaminmetabolitter eller paricalcitol. Se endvidere Midler mod hyperfosfatæmi og Vitamin D og analoger.
Denne behandling kan imidlertid medføre episoder af hypercalcæmi og hyperfosfatæmi, der ofte forværres ved brug af større doser calcium som fosfatbinder - særligt i forbindelse med aktive D-vitaminmetabolitter, der øger den intestinale absorption af calcium og fosfat. Disse metaboliske forstyrrelser medfører ofte utilstrækkelig biokemisk kontrol og dermed progression af knoglesygdommen. Desuden øger de risikoen for vaskulære forkalkninger og død. 

 

En metaanalyse har rapporteret reduceret mortalitet ved brug af aktiveret D vitamin (2233). Analysen var dog limiteret af, at der var tale om observationelle studier. Er der ikke SPTH, er der ikke effekt af aktiveret vitamin D på cardiovaskulære events (4665)

 

Et dansk studie tyder ikke på, at der er forskel mellem alfacalcidol (1α-hydroxyleret D-vitamin) og paricalcitol mht. evnen til at kontrollere SHPT ved nedsat nyrefunktion (2232), omend der syntes at være en interaktion mellem typen af D-vitamin og PTH niveauerne ved baseline. Denne konklusion understøttes af en metaanalyse, der dog fandt insufficient evidens og behov for flere studier (3293)

Ved sammenligning af de forskellige vitamin D-receptoragonister (alfacalcidol, calcitriol og paricalcitol) skal det erindres, at disse ikke er ækvipotente. 

 

Samtidig behandling med cinacalcet medfører bedre kontrol af SHPT i form af et fald i P-fosfat, Ca x PO4-produktet og basisk fosfatase (2880). Der er vist signifikant reduktion i hyppigheden af paratyroidektomi ved brug af cinacalcet (2880). Ved mild SHPT ved nedsat nyrefunktion, synes cinacalcet ikke at forebygge frakturer, omend en subgruppe-analyse kunne tyde på en effekt ved svær SHPT (2880).  

Etelcalcetid kan bruges på linje med cinacalcet ved denne tilstand (3293) og kan være superiort til dette i forhold til at kontrollere SHPT i nogle tilfælde (4666)


Tertiær hyperparatyroidisme (THPT) ved nyreinsufficiens eller efter nyretransplantation
Behandlingen ved THPT er primært kirurgisk (2879). Cinacalcet kan anvendes ved symptomatisk THPT, såfremt det ikke lykkes at kontrollere sygdommen ved kirurgisk behandling, eller hvis kirurgi er kontraindiceret (2880). Doseringen er 30 mg 1 gang dgl. stigende til maksimalt 180 mg 1 gang dgl. afhængig af graden af hypercalcæmi og serum-PTH. 


Cancer parathyroidea 

Behandlingen er primært kirurgisk. Ved persisterende symptomatisk hypercalcæmi (specialistopgave) kan cinacalcet anvendes (1340) evt. i kombination med bisfosfonat. Eksperimentelt kan denosumab forsøges ved hypercalcæmi. 

Farmakodynamik

Cinacalcet og etelcalcetid virker agonistisk på den calciumsensitive receptor (CaSR) i bl.a. gll. parathyroideae. Herved reduceres PTH-sekretionen efter få timer. Faldet i plasma-PTH medfører et fald i plasma-calcium, indtil der er etableret en ny ligevægtstilstand. Ved kronisk behandling kan reduktionen i plasma-PTH, plasma-calcium og Ca x PO4-produktet vedligeholdes. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Cinacalcet Cinacalcet "Accordpharma"
Accord
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (blister)   12,09 24,18
Cinacalcet Cinacalcet "Accordpharma"
Accord
filmovertrukne tabletter  60 mg 28 stk. (blister)   22,14 22,14
Cinacalcet Cinacalcet "Accordpharma"
Accord
filmovertrukne tabletter  90 mg 28 stk. (blister)   34,10 22,73
Cinacalcet Cinacalcet "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  90 mg 28 stk. (blister)   5,39 3,59
Cinacalcet Cinacalcet "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (blister)   12,09 24,18
Cinacalcet Cinacalcet "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  60 mg 28 stk. (blister)   23,09 23,09
Cinacalcet Cinacalcet "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (unit-dose)   25,49 50,98
Cinacalcet Cinacalcet "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (unit-dose)  
Cinacalcet Cinacalcet "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  60 mg 28 stk. (unit-dose)   8,38 8,38
Cinacalcet Cinacalcet "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  90 mg 28 stk. (unit-dose)   5,17 3,45
Cinacalcet Cinacalcet "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (blister)   5,96 11,92
Cinacalcet Cinacalcet "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  60 mg 28 stk. (blister)   8,40 8,40
Cinacalcet Cinacalcet "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  90 mg 28 stk. (blister)   5,19 3,46
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (2 x 14) (blister)   66,14 132,27
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  60 mg 28 stk. (2 x 14) (blister)   121,59 121,59
Cinacalcet Mimpara®
Amgen
filmovertrukne tabletter  90 mg 28 stk. (2 x 14) (blister)   182,08 121,39
Etelcalcetid Parsabiv
Amgen
injektionsvæske, opl.  2,5 mg 6 stk.   125,82 105,68
Etelcalcetid Parsabiv
Amgen
injektionsvæske, opl.  5 mg 6 stk.   248,84 104,51
Etelcalcetid Parsabiv
Amgen
injektionsvæske, opl.  10 mg 6 stk.   494,80 103,91
Calcifediol Rayaldee
Vifor Pharma
Depotkapsler, bløde  30 mikrogram 30 stk.   77,32 77,32

Referencer

4666. Xipell M, Montagud-Marrahi E, Rubio MV et al. Improved Control of Secondary Hyperparathyroidism in Hemodialysis Patients Switching from Oral Cinacalcet to Intravenous Etelcalcetide, Especially in Nonadherent Patients. Blood Purif. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30699421 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4665. Shoji T, Inaba M, Fukagawa M et al. Effect of Oral Alfacalcidol on Clinical Outcomes in Patients Without Secondary Hy-perparathyroidism Receiving Maintenance Hemodialysis: The J-DAVID Random-ized Clinical Trial. JAMA. 2018; 320(22):2325-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30535217 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

3293. Block GA, Bushinsky DA, Cunningham J et al. Effect of Etelcalcetide vs Placebo on Serum Parathyroid Hormone in Patients Re-ceiving Hemodialysis With Secondary Hyperparathyroidism: Two Randomized Clinical Trials. JAMA. 2017; 31(2):146-55, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28097355 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3294. Xie Y, Su P, Sun Y et al. Comparative efficacy and safety of paricalcitol versus vitamin D receptor activators for dialysis patients with secondary hyperparathyroidism: a meta-analysis of randomized controlled trials.. BMC Nephrol. 2017; 18(1):272, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28841848 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3295. Clinical practice guideline update for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of vhronis kidney disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD). Kidney International Supplements. 2017; 7:1-59, http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/2017-KDIGO-CKD-MBD-GL-Update.pdf (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

2879. Lorenz K, Bartsch DK, Sancho JJ et al. Surgical management of secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease - a consensus report of the European Society of Endocrine Surgeons. Langenbecks Arch Surg. 2015; 400(8):907-27, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26429790 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

2880. Komaba H, Fukagawa M. Cinacalcet and Clinical Outcomes in Dialysis. Semin Dial. 2015; 28(6):594-603, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26265359 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

2543. Marcocci C, Bollerslev J, Khan AA et al. Medical management of primary hyperparathyroidism: proceedings of the fourth international workshop on the management of asymptomatic primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2014; 99(10):3607-18, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25162668 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

2545. Schwarz P, Body JJ, Cap J et al. The PRIMARA study: a prospective, descriptive, observational study to review cinacalcet use in patients with primary hyperparathyroidism in clinical practice. Eur J Endocrinol. 2014; 171(6):727-35, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25240499 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

2233. Zheng Z, Shi H, Jia J et al. Vitamin D supplementation and mortality risk in chronic kidney disease: a meta-analysis of 20 observational studies. BMC Nephrol. 2013; 14:199, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24066946 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2232. Hansen D, Rasmussen K, Danielsen H et al. No difference between alfacalcidol and paricalcitol in the treatment of secondary hyperparathyroidism in hemodialysis patients: a randomized crossover trial. Kidney Int. 2011; 80(8):841-50, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21832979 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

1476. Peacock M, Bolognese MA, Borofsky M et al. Cinacalcet treatment of primary hyperparathyroidism: biochemical and bone densitometric outcomes in a five-year study. J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94(12):4860-7, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19837909/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 

1340. Silverberg SJ, Rubin MR, Faiman C et al. Cinacalcet hydrochloride reduces the serum calcium concentration in inoperable parathyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab. 2007; 92(10):3803-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17666472/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...