Medicinsk cannabis (Analgetika)

Revideret: 29.09.2021

Behandling med cannabis er i en forsøgsordning, der løber over 4 år fra 1. januar 2018, lovliggjort for visse typer af smerter og ubehag. Det drejer sig om neuropatiske smerter, smerter ved multipel sklerose og rygmarvsskader. Der mangler generelt god evidens for effekt og bivirkninger, og kun de færreste klinikere har erfaring med behandling med cannabis. For behandling med cannabis mod neuropatiske smerter er der nogen evidens for virkning ud over placebo, men intet tyder på bedre effekt af cannabis i forhold til konventionelle præparater. I et nyligt systematisk review (4479) har man opgjort Number needed to treat (NNT) til 26 og Number needed to harm (NNH) til 6.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Cannabinoider Bedica "CannGros"
CannGros
Urtete, inh.damp, droge  140+<10 mg/g 5 g  
Cannabinoider Bediol "CannGros"
CannGros
Urtete, inh.damp, droge  63 + 80 mg/g 5 g  
Cannabinoider Bediol "Scanleaf"
Scanleaf
Urtete, inh.damp, droge  63+80 mg/g 5 g  
Cannabinoider Bedrocan "CannGros"
CannGros
Urtete, inh.damp, droge  220+<10 mg/g 5 g  
Cannabinoider Billinol "LGP"
Little Green Pharma
Inhalationsdamp, droge  160+<2 mg/g 5 g  
Cannabinoider THC Olie "Stenocare"
Stenocare
mundhulevæske  30+<0,1 mg/ml 30 ml  

Referencer

4479. Stockings E, Campbell G, Hall WD et al. Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. Pain. 2018; 159(10):1932-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29847469 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...