Bedrocan "CannGros"

N02BG10
 
 

Cannabismellemprodukt, der indgår i forsøgsordningen med medicinsk cannabis, se Medicinsk cannabis, Lægemiddelstyrelsen

 

Liste over optagne cannabisprodukter

Anvendelsesområder

Efter Lægemiddelstyrelsens vurdering kan flg. indikationer være relevante at behandle med medicinsk cannabis: 

 • Visse kroniske smertetilstande
 • Multipel sklerose
 • Rygmarvsskade (paraplegi)
 • Kvalme og opkastning efter kemoterapi

Se endvidere Lægemiddelstyrelsens vejledning til læger.  

 

Bemærk: 

 • Pga. manglende viden om langtidseffekter bør medicinsk cannabis ikke anvendes til patienter < 18 år.
 • Medicinsk cannabis kan tages på forskellige måder, fx tilberedt som te eller inhaleret ved hjælp af en fordamper. Det er vigtigt for effekten at opvarme cannabis, før man bruger det. Se endvidere Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Rygning af medicinsk cannabis - med eller uden tobak - anbefales ikke. Heller ikke ved brug af vandpibe, da skadelige stoffer også inhaleres.

Dispenseringsform

Urtete. 1 gram indeholder: 

 • Cannabis sativa L. ssp. sativa 'Afina', flos (cannabisblomst, findelt) svarende til ca. 220 mg dronabinol (THC) og under 10 mg cannabidiol (CBD).

Doseringsforslag

Urtete

 • Initialt drikkes 1 kop (0,2 liter) te om aftenen.
 • Hvis symptomerne ikke lindres efter 1-2 uger, kan yderligere en kop (0,2 liter) te indtages om morgenen.
 • Hvis symptomerne fortsat ikke lindres, kan der evt. skiftes til inhalation vha. fordamper. Inhalation virker hurtigere, og har stærkere effekt end te. Desuden er dosis lettere at justere.

 

Fordamper

 • Startdosis bør være ca. 200 mg (ca. 1 teskefuld). Placér dette i fordamperen, opvarm den medicinske cannabis og inhaler derefter én gang. Vent 5 til 15 minutter før du inhalerer igen. Gentag dette et par gange - med 5 til 15 minutter mellem to inhalationer - indtil den ønskede effekt opnås, eller indtil starten af uønskede bivirkninger (fysiske eller mentale).
 • Start med at udføre denne procedure 1 eller 2 gange om dagen. Det er vigtigt, at indtagelsen gradvist opbygges. Inhalation flere gange om dagen kan kun overvejes efter et stykke tid. Dosering kan variere meget fra patient til patient.
 • Medicinsk cannabis opvarmet i en fordamper kan genbruges op til 3 gange, da aktive stoffer stadig vil blive frigivet.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Der er ikke gennemført undersøgelser ved nedsat nyrefunktion. Hos denne patientgruppe kan virkningen forstærkes eller forlænges. Hyppig klinisk evaluering af en læge anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Skizofreni eller skizofreni i familieanamnesen
 • Andre alvorlige psykotiske tilstande, depression eller tidligere selvmordsforsøg i anamnesen.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved alvorlig hjertesygdom pga. risiko for hjerterytmeforstyrrelser, hypertension eller ortostatisk hypotension.
 • Til ældre tilrådes dosistitrering ved behandlingsstart pga. øget risiko for svimmelhed og takykardi.
 • Patienten bør monitoreres tæt i starten af behandlingen. I tilfælde af udtalte psykiske symptomer bør behandlingen seponeres, indtil symptomerne er forsvundet.
 • Kendt pågående eller tidligere alkohol- eller stofmisbrug.
 • Alkohol kan forstærke CNS-påvirkningen.
 • Monitorering af leverparametre ved behandling med CBD-holdige præparater.
 • THC kan medføre afhængighed. Risikoen antages at være højest ved rygning af medicinsk cannabis. Der savnes viden om afhængighedsrisikoen ved oral indtagelse.

Se endvidere Lægemiddelstyrelsens vejledning til læger

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Der foreligger ikke systematiske undersøgelser af arten og hyppigheden af bivirkninger. Oplysningerne stammer i væsentlig grad fra produktinformationen for Marinol og Sativex samt informationsmateriale fra Health Canada og det hollandske Cannabis Bureau: 

 • Ved kortere tids behandling ses hyppigst træthed og svimmelhed.
 • Psykiske symptomer, fx eufori, depression, dissociative forstyrrelser og konfusion, er beskrevet hos 1-10 % under behandling med Sativex.
 • Mere udtalte psykiske symptomer som hallucinationer, sanseforstyrrelser, paranoia, vrangforestillinger og selvmordstanker ses sjældent (0,1-1 %).
 • Neurologiske symptomer, fx amnesi, balanceforstyrrelser med risiko for faldepisoder, nedsat opmærksomhed, dysartri, smagsforstyrrelser, apati, nedsat hukommelse og somnolens. Egentlige synkoper ses sjældent.
 • Der er sparsom viden om sikkerheden ved langvarig behandling med medicinsk cannabis, men en negativ påvirkning af koncentration og indlæringsevne kan ikke udelukkes.

Se endvidere Lægemiddelstyrelsens vejledning til læger

Interaktioner

Anden medicin sammen med Bedrocan "CannGros"
 • Skal anvendes med forsigtighed ved samtidig behandling med hypnotika, sedativa eller andre midler med psykoaktiv virkning (især opioider) pga. risiko for additiv eller synergistisk virkning.
 • Samtidig behandling med CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol, ritonavir og clarithromycin, kan øge koncentrationen af både THC og CBD. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin, phenobarbital og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte koncentrationen af både THC og CBD. Kombinationen bør undgås.
 • Der er en teoretisk risiko for flere bivirkninger, når THC gives samtidigt med CYP2C19-inhibitorer, fx amiodaron og fluconazol.

Se endvidere Lægemiddelstyrelsens vejledning til læger

 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Data hos misbrugere af marihuana er modstridende, men peger dog på mulige risici, specielt lav fødselsvægt og intrauterin væksthæmning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4249, 4250

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Cannabinoider udskilles i betydeligt omfang i modermælken. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler aktuelt læger, der ordinerer behandling med medicinsk cannabis under forsøgsordningen, at udstede lægeligt kørselsforbud i hele behandlingstiden.
Se endvidere Tilsyn med forsøgsordning for medicinsk cannabis, Styrelsen for Patientsikkerhed

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Hvis donor som enkeltstående tilfælde har indtaget en dosis, kan donor tappes efter 1 døgn.

Doping

Restriktioner

Cannabidiol (CBD) er ikke længere forbudt. Produkter, der er udtræk fra cannabisplanten kan dog indeholde forskellige koncentrationer af THC, som stadig er forbudt i konkurencer. Derfor er brugen af ethvert cannabidiol-produkt på udøverens eget ansvar.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Bedrocan "CannGros". Virkningen af både Bedrocan "CannGros" og alkohol forstærkes i kombination.

Alkohol bør undgås ved behandling med Bedrocan "CannGros". Virkningen af både Bedrocan "CannGros" og alkohol forstærkes i kombination. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

 • Inhalation: Maksimal virkning opnås inden for 15 minutter og forsvinder langsomt over 3-4 timer.
 • Oral indtagelse: Virkning opnås efter 30-90 minutter. Maksimal virkning opnås normalt efter 2-3 timer, og virkningen aftager efter 4-8 timer.

Farmakokinetik

 • THC elimineres bifasisk fra plasmahalveringstider på 4-5 timer og 24-36 timer.
 • Udskilles både i urin og fæces.
 • CBD synes at elimineres lidt langsommere end THC.
 • Inhalation administration: Ved inhalation opnås højere koncentrationer i blodet, hurtigere indsættende virkning, men også kortere virkningsvarighed end ved oral indgift.
 • Oral administration: THC absorberes næsten fuldstændigt. THC har høj fedtopløselighed. Både THC og CBD undergår first pass-metabolisme i leveren. Samtidig indtagelse af fedtholdig mad kan øge absorptionen af de aktive stoffer.

 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Tilberedning af urtete: 

 • Kog 500 ml vand i en gryde med låg på.
 • Tilsæt 0,5 gram (ca. 2 teskefulde) Bedrocan ”CannGros” medicinsk cannabis.
 • Sænk varmen og lad teen koge forsigtigt i 15 minutter med låget på.
 • Tag teen af kogepladen og hæld den gennem en sigte.
 • Hæld teen i en termoflaske eller tekande, hvis du planlægger at drikke den samme dag.
 • Hvis du ønsker at lave te til flere dage, skal du bruge 1 gram (ca. 4 teskefulde) Bedrocan ”CannGros” medicinsk cannabis til 1 liter vand. Efter tilberedning af te som beskrevet ovenfor tilsættes 1 teskefuld kaffeflødepulver til den varme te. Det vil hindre de aktive stoffer i teen i at sætte sig på indersiden af tekanden eller koppen, hvilket reducerer effekten. Lad teen køle af og opbevar den i køleskabet. Du kan opvarme den afkølede te og tilføje sukker, sirup eller honning for at forbedre smagen.

 

Tilberedning ved hjælp af fordamper og inhalation 

 • For inhalation af Bedrocan ”CannGros” medicinsk cannabis bør du anvende en pålidelig fordamper, fx VOLCANO Digit, VOLCANO Classic eller VOLCANO Mighty. Kontakt evt. CannGros ApS for oplysninger og information herom.

Se endvidere Produktark for Bedrocan "CannGros"

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
C (AP4) Urtete, inh.damp, droge 220+<10 mg/g
Bedrocan "CannGros"
686770
5 g
687,30 137,46

Referencer

4250. Witter FR, Niebyl JR. Marijuana use in pregnancy and pregnancy outcome. Am J Perinatol. 1990; 7:36-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2294909 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4249. Linn S, Schoenbaum SC, Monson RR et al. The association of marijuana use with outcome of pregnancy. Am J Public Health. 1983; 73:1161-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6604464 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

20.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...