Dexofan®

R05DA09
 
 
Centralt virkende hostestillende middel. Virker ikke smertestillende eller obstiperende og kun i høje doser euforiserende og respirationsdeprimerende. Syntetisk opioid.

Anvendelsesområder

Hostestillende, især tør hoste. Se endvidere Hostestillende midler
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 30 mg (delekærv) dextromethorphan (som hydrobromid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 11 år. 

15-30 mg 3-4 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bør ikke anvendes til børn under 11 år.

Forsigtighedsregler

 • Skal gives med forsigtighed ved hoste med sekretion pga. risiko for sekretstagnation.
 • Forsigtighed ved astma samt ved nedsat leverfunktion.
 • Langsom CYP2D6-metaboliseringsevne: Risiko for øget/forlænget virkning.
 • Misbrug kan forekomme. Særlig opmærksomhed ved tidligere misbrug.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Nervesystemet Dystoni, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Mani Døsighed
Meget sjældne (< 0,01 %)
Psykiske forstyrrelser Misbrug
Hud og subkutane væv Fixed drug eruption, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet

Interaktioner

Anden medicin sammen med Dexofan®
 • Svære toksiske reaktioner i form af excitation og hyperpyreksi kan optræde ved samtidig indgift af dextromethorphan og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af CYP2D6-hæmmere vil øge plasmakoncentrationen af dextromethorphan - ved kombination med potente hæmmere kan øgningen være flere gange den normale plasmakoncentration. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
  Der bør observeres for toksiske effekter af dextromethorphan og dosisjustering kan overvejes.
 • Der er set øgede plamakoncentrationer af begge stoffer ved kombination med paroxetin pga. kompetitiv hæmning af CYP2D6.
 • Samtidig anvendelse af serotonerge midler (fx serotonin genoptagshæmmere (SSRI) eller midler, der svækker serotonins metabolisme ( MAO-hæmmere), kan give serotoninsyndrom med ændring af mental status, hypertension, rastløshed og rystelser. Se endvidere SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor).
 • Dextromthorphans CNS-hæmmende bivirkninger øges ved kombination med andre CNS-hæmmende midler.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for under 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3877

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

 • NMDA-receptorantagonist og agonist til µ-,δ-og κ-opioidreceptorerne samt til σ1- og σ2-receptorerne. Den aktive metabolit dextrorphan er en kraftigere NMDA-receptorantagonist end dextromethorphan.
  Dextromethorphan nedsætter hosterefleksen gennem påvirkning af hostecenteret i medulla oblongata.
 • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter.
 • Virkningsvarighed 5-6 timer.

 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-2,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til bl.a. dextrophan, som er farmakologisk aktiv.
 • Udskilles gennem nyrerne som uomdannet stof og metabolitter.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 30 mg, Orifarm Healthcare  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 058802
20 stk. (blister)
143,55 7,18 21,53

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3877. Einarson A, Lyszkiewicz D, Koren G. The safety of dextromethorphan in pregnancy : results of a controlled study. Chest. 2001; 119(2):466-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11171724 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

14.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...