Augermid

C01CA17
 
 

Sympatomimetikum til behandling af svær ortostatisk hypotension.  

Anvendelsesområder

Svær ortostatisk hypotension på grund af autonom dysfunktion, når korrigerbare faktorer er blevet udelukket, og når andre former for behandling er utilstrækkelige. 

Dokumentation for klinisk effekt, i form af reduceret faldhyppighed, bedre livskvalitet eller øget evne til at gennemføre almindelige daglige aktiviteter, mangler. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg eller 5 mg midodrin (som midodrinhydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 2,5 mg 3 gange dgl.
 • Kan øges ugentligt op til vedligeholdelsesdosis 10 mg 3 gange dgl.
 • Sidste dosis tages mindst 4 timer før sengetid pga. risiko for hypertension i liggende stilling.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. manglende data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes pga. manglende viden. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig organisk hjertesygdom, fx bradykardi, hjerteanfald, kongestivt hjertesvigt, kardielle ledningsforstyrrelser eller aortaaneurisme.
 • Hypertension
 • Alvorlig okklusionssygdom i blodkar, cerebrovaskulære okklusioner og karspasmer
 • Alvorlig prostatasygdom
 • Urinretention
 • Proliferativ diabetisk retinopati
 • Fæokromocytom
 • Hyperthyreose
 • Snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • Alvorlige forstyrrelser i det autonome nervesystem pga. risiko for yderligere reduktion i blodtrykket i stående stilling
 • Aterosklerotisk sygdom, især angina intestinalis og claudicatio
 • Prostatasygdom pga. risiko for urinretention
 • Ældre pga. utilstrækkelige data. Forsigtig dosistitrering anbefales.

Blodtrykket bør overvåges pga. risiko for hypertension i liggende stilling, og patienter skal anmodes om straks at indberette symptomer som brystsmerter, palpitationer, dyspnø, hovedpine og sløret syn. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nyrer og urinveje Dysuri
Hud og subkutane væv Hudkløe  i hovedbunden, Piloerektion
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Dyspepsi, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Nervesystemet Paræstesier Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinretention
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Rødme
Vaskulære sygdomme Hypertension  i liggende stilling
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Refleksbradykardi
Psykiske forstyrrelser Excitation Irritabilitet, Rastløshed, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Stærk vandladningstrang
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Opkastning
Psykiske forstyrrelser Angst, Konfusion

Interaktioner

Anden medicin sammen med Augermid
 • Samtidig behandling med sympatomimetika og andre vasokonstriktoriske stoffer bør undgås pga. risiko for markant stigning i blodtrykket.
 • Midodrin kan forstærke den hjertefrekvenssænkende virkning af digoxin og andre midler, der direkte eller indirekte reducerer hjertefrekvensen. Ved samtidig behandling med digoxin kan der opstå hjerteblok, og kombinationen frarådes.
 • Midodrins virkning blokeres af α-adrenerge antagonister, som doxazosin, terazosin og phentolamin.
 • Samtidig behandling med mineralokortikoider eller glukokortikoider kan øge risikoen for glaukom eller øget intraokulært tryk.
 • Den aktive metabolit, desglymidodrin, er substrat for CYP2D6. Samtidig administration af hæmmere af CYP2D6, fx bupropion, fluoxetin og paroxetin, kan øge plasmaniveauet af desglymidodrin og potentielt øge risikoen for bivirkninger.
 • Midodrin er hæmmer af CYP2D6, hvilket kan være af klinisk relevans for stoffer, som hovedsageligt metaboliseres af CYP2D6, fx tricykliske antidepressiva, visse β-blokkere, SSRI, antiarytmika (flecainid og propafenon) og MAO-B-hæmmere, især hvis det aktive stof også har et smalt terapeutisk indeks.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Augermid medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Forgiftning

Symptomer på overdosering er som bivirkninger. 

Behandling: α-sympatolytika, fx nitroprussid, phentolamin eller nitroglycerin. Bradykardi og bradykardielle ledningsforstyrrelser kan blokeres med atropin. 

Farmakodynamik

Prodrug af desglymidodrin, som har sympatomimetisk aktivitet med direkte og selektiv virkning på de perifere α-1-adrenerge receptorer. Hermed udløses vasokonstriktion af det venøse system og øgning af den perifere arterielle modstand. Dette resulterer i øget venøst tilbageløb til hjertet og øget systemisk blodtryk.  

Stimulation af de α-adrenerge receptorer i blæren og ureter øger tonus i lukkemusklen. 

Farmakokinetik

 • Midodrin er en prodrug, som hydrolyseres i tarm og plasma til den aktive substans desglymidodrin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (desglymidodrin).
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer (desglymidodrin).
 • Over 90 % udskilles gennem nyrerne.
 • Den aktive metabolit, desglymidodrin, er dialyserbar.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 2,5 mg, 2care4 Generics  Delekærv for nemmere indtagelse
tabletter 5 mg, 2care4 Generics  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Bør tages med rigeligt vand i stående eller siddende stilling for at undgå irritation og sår i spiserøret.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 466596
100 stk. (blister)
1.114,20 11,14 133,71
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 370611
100 stk. (blister)
1.371,85 13,72 82,31

Substitution

tabletter 2,5 mg
Hypotron CampusPharma, Midodrin, tabletter 2,5 mg
 
tabletter 5 mg
Hypotron CampusPharma, Midodrin, tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  2,5 mg

Præg:
M2
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
M5
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Orange
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

23.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...