Enjaymo

L04AA55
 
 

Immunglobulin G4 (IgG4) monoklonalt antistof (mAb), fremstillet i kinesiske hamsterceller (CHO-celler) ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi. 

Anvendelsesområder

Hæmolytisk anæmi hos voksne med kuldeagglutininsyndrom (CAD). 

 

Enjaymo skal administreres af en sundhedsperson under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmatologiske sygdomme. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg sutimlimab. 

Doseringsforslag

Dosis er baseret på patientens legemsvægt (kg). 

 • Voksne 39-75 kg. Sædvanligvis 6.500 mg i.v. ugentligt i de første to uger og derefter hver anden uge. Maksimal infusionshastighed 130 ml/time.
 • Voksne > 75 kg. Sædvanligvis 7.500 mg i.v. ugentligt i de første to uger og derefter hver anden uge. Maksimal infusionshastighed 150 ml/time.

 

Bemærk: 

 • Kun til intravenøs infusion. Må ikke administreres som intravenøs bolus- eller push-injektion.
 • Administreres på de anbefalede tidspunkter i dosisregimet eller inden for to dage på hver side af disse tidspunkter.
 • Beregnet til kontinuerlig brug ved kronisk sygdom.

 

Glemt dosis 

 • Ved glemt dosis bør den glemte dosis administreres så hurtigt som muligt. Efter de første 2 ugers behandling: Hvis der går mere end 17 dage efter sidste dosis, bør behandlingen genoptages med ugentlige administrationer i de første to uger efterfulgt af administration hver anden uge.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke administreres ved aktive, alvorlige infektioner, da disse kan forværres. Patienter bør informeres om straks at søge lægehjælp ved tegn og symptomer på infektioner.
 • Øget risiko for infektioner, der er forårsaget af indkapslede bakterier såsom Neisseria meningitides, Streptococcus pneumoniae og Haemophilus influenza. Patienter bør være vaccinerede mod indkapslede bakterier før behandling påbegyndes.
 • Forsigtighed ved behandling af patienter med hepatitis B, hepatitis C eller hiv- infektion i anamnesen. Der er ingen erfaring med behandling af disse patienter.
 • Patienter uden vaccination mod indkapslede bakterier skal vaccineres mindst 2 uger før første dosis. Hvis akut behandling med sutimlimab er indiceret hos en uvaccineret patient, skal vaccinen/vaccinerne administreres så hurtigt som muligt.
 • Forsigtighed ved andre autoimmune sygdomme som fx systemisk lupus erythematosus (SLE).

 

 

Natrium 

Dette lægemiddel indeholder 3,5 mg pr. ml eller 77 mg natrium pr. hætteglas, svarende til 3,85 % af den WHO anbefalede maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Gastroenteritis, Kvalme
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion Cystitis
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis, Rhinitis
Vaskulære sygdomme Cyanose, Hypertension, Raynauds syndrom
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Stress kardiomyopati
Mave-tarm-kanalen Oral herpes Diarré, Dyspepsi, Orale ulcera
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kulderystelser
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster, Infektion i nedre luftveje, Sepsis  (urospsis) Herpes simplex
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner*
Nervesystemet Svimmelhed
Det reproduktive system og mammae Genital herpes simplex
Luftveje, thorax og mediastinum Ubehag i brystet
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension

* Er forekommet inden for 24 timer efter infusionsstart. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfuldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 måneders karantæne).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Enjaymo påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Enjaymo påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Sutimlimab er et monoklonalt IgG-antistof, subklasse 4 (IgG4), der hæmmer den klassiske komplementaktiveringsvej (CP) og bindes specifikt til komplementproteinkomponent 1 (s- delkomponent (C1s)), en serinprotease, der spalter C4. Hæmning af den klassiske komplementvej forhindrer aflejring af komplement-opsoniner på overfladen af røde blodlegemer, hvilket resulterer i hæmning af hæmolyse hos patienter med kuldeagglutininsyndrom. 

Farmakokinetik

 • Steady state opnås i uge 7.
 • Fordelingsvolumen 0.08 l/kg.
 • Halveringstid (T1/2) ca. 16 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).
 • Opbevares i den originale karton for at beskytte mod lys.
 • Må ikke nedfryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 033391
22 ml
10.640,00 483,64
 
 

Revisionsdato

15.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...