Sapropterin Dipharma

A16AX07
 
 

Anvendelsesområder

Hyperfenylalaninæmi hos BH4-responsive patienter med fenylketonuri (PKU) og patienter med BH4-mangel, hvor det er påvist, at patienten responderer på sapropterin.
 

Sapropterin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af metaboliske sygdomme. 

Dispenseringsform

Opløselige tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg sapropterin (som dihydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn 

 • Fenylketonuri (PKU)
  • Initialt gives som del af test for responsivitet 20 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl.
  • Vedligeholdelsesdosis. 5-20 mg/kg legemsvægt dgl.
 • BH4-mangel
  • Initialt 2-5 mg/kg legemsvægt dgl.
  • Dosis kan justeres op til 20 mg/kg legemsvægt dgl. evt. fordelt på 2-3 doser for at optimere den terapeutiske effekt.

For nærmere information omkring dosisjustering og dosering til børn henvises der til produktresumeét pkt. 4.2. 


Bemærk: 

 • Beregnet dosis afrundes til nærmeste multiplum af 100 mg.
 • Opløselige tabletter skal som udgangspunkt opløses, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed, men det er også muligt at indtage tabletterne hele.
 • Bør indtages i forbindelse med et måltid på samme tidspunkt hver dag, fortrinsvis om morgenen.
 • Nogle patienter har gavn af at dele dosis på 2 doser. Sapropterin skal gives som tillæg til diæt, som dog kan administreres med mindre stringens.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 65 år.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Tæt kontrol af niveauet af fenylalanin i blodet, især initialt og ved dosisændring.
 • Ændringer i diæten bør aftales med den behandlende læge.
 • Forsigtighed pga. manglende erfaring ved anvendelse til ældre > 65 år
 • Forsigtighed ved patienter med BH4-defekter, som er disponerede for kramper.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinoré
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Metabolisme og ernæring Hypofenylalaninæmi
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Nasal tilstopning, Smerter i øvre luftveje
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Gastritis, Øsofagitis
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder alvorlige allergiske reaktioner)
Hud og subkutane væv Hududslæt
 • Rebound-effekt (øgning af fenylalaninniveauet i blodet) vil opstå ved seponering, medmindre indtaget af fenylalanin i kosten begrænses.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Sapropterin Dipharma

Forsigtighed ved samtidig behandling med: 

 • Levodopa (risiko for nedsat krampetærskel)
 • Dihydrofolatreduktasehæmmere, fx methotrexat
 • Trimethoprim
 • Lægemidler, der kan medføre NO-medieret vasodilatation, fx nitratpræparater og PDE-5-hæmmere.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Syntetisk fremstillet 6R-BH4, som er en kofaktor for bl.a. fenylalaninhydrolase.
 • Kan øge aktiviteten af den defekte fenylalaninhydrolase hos visse patienter med fenylketonuri (PKU), hvorved fenylalanin i blodet sænkes.
 • Kan ved defekter i dannelsen af tetrahydrobiopterin (BH4) erstatte den manglende kofaktor.

Farmakokinetik

 • Absorptionen er større efter et fedt- og kalorierigt måltid sammenlignet med faste, hvilket gennemsnitligt resulterer i 40-85 % større maksimale blodkoncentrationer, opnået 4-5 timer efter indgift.
 • Metaboliseres i leveren.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Opløselige tabletter opløses ved omrøring i: 

 • Til voksne og børn med legemsvægt > 20 kg
  • Et lille glas (ca. 1,2-2,4 dl) postevand
 • Til børn med legemsvægt ≤ 20 kg

 

Holdbarhed 

Væsken bør drikkes inden for 15-20 minutter efter opløsning af tabletterne. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
opløselige tabletter 100 mg, Dipharma  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages til et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Opløses i et glas vand.

OBS

Opløses i løbet af et par minutter, og knust tablet opløses hurtigere.  


Til børn med legemsvægt under 20 kg, se produktresumé eller indlægsseddel vedr. volumen af vand til opløsning. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Pædiatri) opløselige tabletter 100 mg 393628
30 stk.
5.938,45 197,95
(NBS) (Pædiatri) opløselige tabletter 100 mg 528137
120 stk.
24.059,85 200,50

Substitution

opløselige tabletter 100 mg
Kuvan BioMarin, Sapropterin, opløselige tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Opløselige tabletter  100 mg  (formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over)

Præg:
11
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

03.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...