Oxybuprocainhydrochlorid "Nordic Prime"

S01HA02
 
 

Lokalanalgeserende øjenmiddel til kortvarig analgesi.  

Anvendelsesområder

Lokalanalgesi ved korneale indgreb, fx fjernelse af fremmedlegemer.  

Dispenseringsform

Øjendråber. 1 ml indeholder 4 mg oxybuprocain som hydrochlorid.  

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe i konjunktivalsækken gentaget efter behov.
 • Det korneale indgreb bør udføres inden for 10 til 15 minutter efter applikation.

 

Bemærk: 

 • Kun til kortvarig lokal brug i øjet.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Nedsat nyrefunktion

Under redaktionel bearbejdning

 • GFR 0-60 ml/min.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for det aktive stof eller hjælpestofferne.
 • Kendt overfølsomhed over for andre lokale anæstetika, som tilhører gruppen af p-aminobenzoesyrer.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved samtidig conjunctivitis, da den systemiske absorption kan være øget.
 • Bemærk:
  • Kontaktlinser skal fjernes, før applikation i øjet, og først isættes, når bedøvelsen er helt aftaget (mindst en time efter inddrypning) for at undgå skader på hornhinden.
  • Da synet kan være nedsat, skal der udvises forsigtighed ved kørsel og betjening af maskiner.

Bivirkninger

På grund af den lave systemiske absorption er systemiske bivirkninger meget sjældne. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Corneaerosion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (bla. stikkende eller brændende for-nemmelse)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi
Øjne Sløret syn
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke kendt hyppighed
Øjne Allergiske reaktioner i øjet Blefaritis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet

Interaktioner

Anden medicin sammen med Oxybuprocainhydrochlorid "Nordic Prime"
 • Den antimikrobielle virkning af sulfonamider kan reduceres.
 • Oxybuprocainhydrochlorid er uforenelig med sølvnitrat, kviksølvsalte, fluoresceinnatrium og alkaliske stoffer.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé.

Baggrund: Der er ikke data for systemisk absorption. Den systemiske eksponering efter applicering af 1-2 dråber på øjet som enkeltdosis skønnes ubetydelig og uden klinisk relevans. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering hos det ammede barn skønnes ubetydelig og uden klinisk relevans. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Oxybuprocainhydrochlorid "Nordic Prime" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Oxybuprocainhydrochlorid "Nordic Prime" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Oxybuprocainehydrochlorid er et lokalbedøvende middel af estertypen og kemisk relateret til procain.
 • Blokerer excitabiliteten af nociceptorer og ledningsevnen af sensoriske nervefibre på en reversibel og lokalt begrænset måde ved at reducere natriumpermeabiliteten, der er nødvendig for at fremkalde en respons,
 • Effekten reduceres i betændt væv på grund af dets lavere pH-værdi.
 • Oxybuprocain i opløsning (4 mg/ml) har hurtig indsættende virkning (30-60 sek. efter applikation).
 • Inden for de følgende 15 minutter er anæstesi tilstrækkelig til forud planlagte medicinske indgreb. Hornhindefølsomheden er som regel normal igen efter ca. en time.

Farmakokinetik

 • Oxybuprocain absorberes hurtigt fra den præ-korneale tårefilm af det lipofile corneaepitel. Lægemidlet passerer derefter ind i hornhindestroma og videre ind i det forreste kammer, hvor det transporteres væk af den vandige strøm og diffunderer ind i blodcirkulationen i den forreste uvea.
 • Lokalbedøvelsesmidler af estertypen nedbrydes af cholinesteraseaktivitet i plasmaet.
 • Oxybuprocain og dets metabolitter elimineres hurtigt gennem nyrerne.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 4 mg/ml  (Nordic Prime) 475481
10 ml
481,40 48,14
 
 

Revisionsdato

13.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...