Decigatan

N07BA04
 
 

Nicotinfrit middel til anvendelse ved rygeophør. Partiel agonist af nicotin-acetylkolinreceptorerne. 

Anvendelsesområder

Tobaksafhængighed

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1,5 mg cytisin. 

Doseringsforslag

Voksne. Tages sædvanligvis som et behandlingsforløb på 25 dage efter nedenstående plan:  

Behandlingsdag  

Anbefalet dosering  

Højest daglige dosis  

1. til 3. dag 

1 tablet hver 2. time 

6 tabletter (9 mg) 

4. til 12. dag 

1 tablet hver 2,5. time 

5 tabletter (7,5 mg) 

13. til 16. dag 

1 tablet hver 3. time 

4 tabletter (6 mg) 

17. til 20. dag 

1 tablet hver 5. time 

3 tabletter (4,5 mg) 

21. til 25. dag 

1-2 tabletter dgl. 

2 tabletter (3 mg) 

 

Bemærk: 

 • Doseringen tages fordelt over de vågne timer.
 • Rygestop bør indtræde senest på femte dagen efter ovenstående behandlingsplan.
 • Ved manglende effekt af behandlingen bør den afbrydes og kan evt. genoptages efter 2-3 måneder.
 • Ingen erfaring vedr. ældre > 65 år.

 

Glemt medicin

 • Der fortsættes med næste dosis ifølge planen.
 • Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-60 ml/min.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ingen erfaring ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Pga. risiko for hypertension og hjertepåvirkning skal anvendelse undgås ved: 

 • Ustabil angina pectoris
 • Nyligt myokardieinfarkt
 • Klinisk betydende arytmier
 • Nyligt cerebrovaskulært tilfælde.

Forsigtighedsregler

Fortsat rygning eller brug af nicotinholdige produkter 

Der kan være øget risiko for bivirkninger ved fortsat rygning eller indtag af nicotinholdige produkter under behandlingen.  

 

Psykiske symptomer 

En række psykiske symptomer (bl.a. aggressivitet, angst, depression, psykoser, suicidaladfærd) er set ved rygeophør med og uden brug af hjælpemidler. Symptomerne forekommer hyppigere hos personer med psykiske lidelser i anamnesen. 

 

Tilstande, der kan påvirkes af, eller øge risikoen for, evt. bivirkninger:  

 • Diabetes
 • Hyperthyroidisme
 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Strukturel hjertesygdom
 • Hypertension
 • Fæokromocytom
 • Aterosklerose og andre perifere vaskulære lidelser
 • Gastro-øsofageal reflukssygdom
 • Sår i mave-tarmkanalen.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat eller øget appetit  (oftest øget)
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Humørforstyrrelser Irritabilitet, Søvnforstyrrelser
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Brændende fornemmelse på tungen Diarré, Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Psykiske forstyrrelser Koncentrationsbesvær
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido
Hud og subkutane væv Hudatrofi, Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Tåreflåd
 • Rygeophør kan i sig selv give anledning til en række symptomer, og det kan være vanskeligt at skelne mellem disse symptomer og bivirkninger af behandlingen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. I produktresumeet angives lægemidlet som kontraindiceret under graviditet. Der er ikke angivet noget rationale for dette. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. I produktresumeet angives lægemidlet som kontraindiceret under amning. Der er ikke angivet noget rationale for dette. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Decigatan påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Decigatan påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Cytisin er en partiel agonist af α4β2-nicotinreceptorerne. Den agonistiske virkning er mindre end nicotins, men affiniteten til receptorerne er større. Ved tilstedeværelsen af nicotin virker cytisin således som en kompetitiv antagonist til nicotin. Herved nedsættes abstinenssymptomerne ved nicotinafhængighed. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • 64 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 1,5 mg, Nordic Prime  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 1,5 mg  (Nordic Prime)
Decigatan
381523
100 stk. (blister)
1.490,00 14,90

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  1,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...